De gesel van negativiteit


Het dagelijkse leven zit vol met negatieve prikkels. Het heeft er alle schijn van dat de mens voortdurend op zoek is naar de negatieve gevolgen van gebeurtenissen en handelingen. En dan vooral handelingen van anderen. Hoe vaak hoor je niet: “ja, het is wel goed, MAAR…..”, en dan is het nog beschaafd uitgedrukt.

Velen zijn zich er niet van bewust dat het woord “maar” in dit soort zinsverbanden veelal als effect heeft dat het filter van de wederpartij omslaat. Het woord wordt immers gevolgd door een tegenwerping of een bezwaar of een andersoortige opmerking met een gevoelsmatig negatieve inhoud. Het is een bekend verschijnsel dat het filter van de mens gemakkelijker negatief wordt dan positief. Voor dat laatste moet je domweg meer moeite doen. En als het filter eenmaal negatief staat, kost het onevenredig veel moeite het weer om te buigen. Negatieve uitingen blijven het meest hangen en worden ook het langst herinnerd.

Het bewijs van toenemende negativiteit wordt voortdurend geleverd. Kijk eens om je heen. In bijvoorbeeld de sociale media blijkt keer op keer dat een niet geheel eenduidige, maar wel positief bedoelde opmerking door velen (het zijn overigens wel vaak dezelfden …..) bij voorkeur negatief wordt uitgelegd. Het is kennelijk halszaak je woorden op een goudschaaltje te wegen alvorens ze uit te kramen op bijvoorbeeld Facebook. Maar ja, dat is in strijd met het “snelle karakter” van de sociale media. Dus dat doen we lekker niet. En die wetmatigheid geldt zeker ook voor de reageerders.

Een alternatief dat tegenwoordig als aanvaardbaar wordt beschouwd, is het ontwikkelen van een olifantenhuid. Maar dat kan toch niet waar zijn? Waarom zou dat nodig zijn? En voelt dat fijn aan?Het kan zo anders. De kern van het leven is ooit heel treffend omschreven als “waarderen en gewaardeerd worden”. Dat klinkt toch heel anders dan “wij zijn nu eenmaal een volk van azijnpissers”. Als dat laatste juist is, moeten we onze volksaard maar eens massaal gaan verloochenen.  

En dat is ├ęcht positief bedoeld ! Maar…. het zal wel een illusie blijven.

Reacties