Posts

Posts uit oktober, 2018 tonen

Hoe hoort het eigenlijk?

Afbeelding
Omgangsvormen zijn van alle tijden. In Nederland verscheen in 1939 "Hoe hoort het eigenlijk?" van Amy Groskamp-ten Have, hét standaardwerk op dit gebied. Uiteraard zijn omgangsvormen continu in (veelal bescheiden) beweging door de verschuivende normen, waarden en gebruiken. Ook het standaardwerk schuift mee. Het boek beleeft dit jaar maar liefst zijn tweeënveertigste druk in de derde herziene uitgave.

Alex Boogers: Lang leve de lezer

Afbeelding
In zijn boekje “Lang leve de lezer” beschrijft Alex Boogers op welhaast gepassioneerde wijze waarom de hedendaagse jongeren steeds minder boeken lezen. Zijn manifest of schotschrift is interessant in zijn analyse, en uit dien hoofde zeker lezenswaardig.  Met name de aanloop van het betoog vergt nogal wat concentratie en begrip van de lezer, en is daarmee in zoverre mijns inziens nu juist geen doeltreffend pleidooi om te gaan lezen. De eerste hoofdstukken zijn taai maar met enig doorzettingsvermogen krijgt de volhoudende lezer wel degelijk interessante vergezichten voorgeschoteld. Verderop wordt de verteltrant soepeler en is het dóórlezen prettig. Zo zien we: “De mens is vooral een individualist en keert zich slechts tot een groep als hij denkt dat hij die nodig heeft om een gemeenschappelijk doel te bereiken.” Dit lijkt een nog (te) nobele beschrijving. Heden ten dage heeft het er alle schijn van dat nog slechts het individuele belang telt. In de quote hierboven

Hilde Vandermeeren: De toeschouwers

Afbeelding
Het bericht dat er een luisterboek zal verschijnen van dit boek, brengt me ertoe de recensie uit 2015 alsnog hier te plaatsen. In “De toeschouwers” uit 2014 is webdesigner Marion Hartog een van de belangrijkste karakters. Zij is bedreven in kickboksen en deelt die hobby met haar vriendin Dana. De jonge dochter Chavi van Dana is licht getint; zij is verwekt door een Egyptenaar die “even vergeten was dat hij thuis een gezin had”. Als Dana tegen het begin van het nieuwe schooljaar op zakenreis naar Japan moet, zal Chavi twee weken in de weekends bij Marion logeren. Marion krijgt dan ongewild tevens de niet eenvoudige taak Chavi voor haar eerste schooljaar in het voortgezet onderwijs onder te brengen in het prestigieuze internaat Schillergymnasium. Aldaar vieren de intriges hoogtij. De wat oudere lerares Marleen Vandeweghe heeft het regelmatig aan de stok met de treiterende collega Johan Devriendt. Schooldirecteur Erwin Muyters en zijn vazallen Gilles Ramus, Bart Mo

Damen & Vandermeeren: Rusteloos

Afbeelding
De Vlaamse schrijfster Hilde Vandermeeren heeft een indrukwekkende bibliografie. Na vele kinderboeken schreef zij zes thrillers van hoge kwaliteit. In de recensie van haar “Pas op voor de buren” is daarover te lezen. Toen werd aangekondigd dat Hilde een samenwerking aanging met de befaamde Belgische strafrechtadvocaat Walter Damen voor het creëren van een trilogie, waren de verwachtingen als vanzelfsprekend hooggespannen. Recentelijk verscheen het eerste deel “Rusteloos”. Hoofdpersoon Kirsten Hartogs is in 2000 op tienjarige leeftijd in haar woonplaats Ramskapelle getuige van de moord op haar oppas. Haar vader is drie jaar eerder verongelukt in Portugal, waarna Kirsten een bijzondere gewoonte heeft ontwikkeld. Ze gaat rechten studeren in Portugal en is bij het begin van het verhaal werkzaam als aankomend strafrechtadvocaat bij het kantoor Fontes & Associados in Lissabon. Ze woont samen met haar partner Tomás en heeft een moeizame relatie met haar schoonmoeder Graci

Rudy Soetewey: Salami

Afbeelding
Rudy Soetewey is een gelouterde Vlaamse thrillerschrijver. Hij heeft inmiddels negen thrillers op zijn naam die zeer lezenswaardig en van constant hoge kwaliteit zijn. Soetewey is een meester in het bedenken en uitwerken van plots die zich in een kleine omgeving afspelen, maar veel diepgang hebben en tevens belangrijke maatschappelijke problemen aan de orde stellen. Zijn voorlaatste thriller “Terecht” is hier besproken en verwierf de maximale waardering. De nieuwste thriller van Rudy draagt de titel “Salami” en werd op 6 oktober 2018 ten doop gehouden. Een kort verslag daarvan staat ook op deze blog. Hoofdpersoon Bart Colenbunders is zoon van de overleden gelijknamige eigenaar van een detectivebureau. Bart heeft minder aspiraties dan zijn vader en noemt zich klusjesman. Hij wordt benaderd voor een klusje dat veel weg heeft van een detective-opdracht. Omdat het gemakkelijk lijkt en een flinke som gelds oplevert, neemt Colenbunders het aan.  Er is een uitvinding van

Van letters naar poëzie

Afbeelding
Poëzie is voor vele lezers een ondergeschoven kindje. Onterecht, getuige dit elfje  van Cor van Welbergen dat treffend het wezen van dichtkunst weergeeft: Letters Op papier Rijgen zich aaneen Op zoek naar verbinding Gedicht Er zijn gedichten voor iedere smaak of interesse. Van volstrekt onbegrijpelijke woordenstromen waar sommige dichters patent op (menen te moeten) hebben tot zeer toegankelijke en begrijpelijke taal in dichtvorm. Deze vlog gaat over poëzie:

Karolien Berkvens: Zoon van Berlijn

Afbeelding
In 2015 debuteerde de in Berlijn wonende Nederlandse schrijfster Karolien Berkvens met haar roman “Het uur van Zimmerman”. Een prachtige vertelling die hier vijf sterren kreeg wat zeker voor een debuut hoogst uitzonderlijk is. De verwachtingen voor haar nieuwe boek waren dan ook hooggespannen. En die zijn niet beschaamd.  De nieuwe roman “Zoon van Berlijn” gaat over vader en zoon Jakob en Fabian Richter. De allereerste zin van het verhaal is al een pareltje: “In januari had de stad het asvale gelaat van een stervende.” Fabian is geboren op 9 november 1989, de datum van de val van de Berlijnse Muur. Vader Jakob (!), een SPD-politicus, is Baustadrat van het Berlijnse district Mitte en voelt zich een wereldverbeteraar. Zijn echtgenote Stephanie loopt bij een val in huis een zwaar neurologisch trauma op, en verkeert daarna in nagenoeg vegetatieve toestand. Fabian voelt een puberale verliefdheid jegens de veel oudere Paula die een deel van de zorg van Stephanie op

A.L. Snijders, een literair fenomeen

Afbeelding
De uitvinder van het Zeer Korte Verhaal (ZKV) is de inmiddels tachtigjarige Peter Müller, beter bekend onder zijn pseudoniem A.L. Snijders. Voor zijn fraaie werk ontving hij in 2010 de Constantijn Huygens-prijs. Hij heeft niet alleen al vele bundels op zijn naam, maar is ook elke zondagochtend rond 08:45 u. te horen op NPO Radio 4 met een nieuw ZKV. Het inleidende praatje met presentator Niels Heithuis is veelal ook zeer de moeite waard. En Snijders is een ware voordrachtskunstenaar. De schrijver zelf zei in 2015 in een interview met De Standaard: "Ik schrijf laconiek en kort, omdat ik het tegendeel niet kan. Niet durf vooral." En verderop:  "...., waarbij je zulke lange zinnen maakt dat je aan het einde niet meer weet hoe het begon. Dat is bij mij ook zo. Ik raak het spoor bijster. Het zijn zinnen die te veel en daardoor niets meer zeggen. Uit angst voor de ontsporing in mijn hart schrijf ik dus korte zinnetjes." Het gehele oeuvre omvat inmiddels zo

Boekpresentatie "Salami"

Afbeelding
Vanavond was in de Sterrenwacht in Hove bij Antwerpen de presentatie van "Salami", het nieuwe boek van Rudy Soetewey. Een thriller met veel humor, waarvan de recensie binnenkort hier verschijnt. Mijn echtgenote Lucy en ik waren erbij. De literair criticus en recensent van het belangrijke Belgische dagblad "De Standaard" John Vervoort hield een interessante en humoristische toespraak tot de vele belangstellenden. Hij vertelde zonder spoilers over het verhaal, en deed dat op een speelse, maar goed onderbouwde manier. Ik heb het boek geredigeerd en dus ook gelezen, en dan is zo'n speech eigenlijk door de herkenning extra leuk. Daarna sprak de schrijver de aanwezigen toe op de van hem bekende wijze: kernachtig met droge humor. Van de mogelijkheid tot het laten signeren van het boek maakten velen gebruik. Ter plaatse ontwaarden wij de in Nederland nog niet zo bekende Vlaamse schrijfster Anne-Laure van Neer en haar man. Haar bijzondere thrillers "Justi

Jeroen Windmeijer: Het Pilgrim Fathers complot

Afbeelding
Wanneer de uit “Het Pauluslabyrint”, het vorige boek van Jeroen Windmeijer, bekende universitair docent archeologie Peter de Haan met zijn vriendin Fay Spezamor een open avond van de Loge (Vrijmetselarij) aan de Steenschuur in Leiden bezoekt, wordt aldaar de Achtbare Meester (voorzitter) van de Loge, Coen Zoutman, op gruwelijke, ogenschijnlijk rituele wijze vermoord. Rechercheurs Willem Rijsbergen en Van de Kooij onderzoeken de zaak. Onder meer enkele studenten van Peter lijken verdacht, maar er komt niets aan het licht. Dan valt er nog een dode. Willem Hogedoorn organiseert wandelingen door Leiden met als leidend thema de geschiedenis van de Pilgrim Fathers. Bij een van die wandelingen vindt een opmerkelijke gebeurtenis plaats. Als Judith, een collega van Peter, zonder haar vriend Mark een aantal weken naar Boston gaat, besluit Peter haar daar te bezoeken. Voor zijn vertrek ontstaat er door wat irritatie over e-mails enige verwijdering tussen Peter en Fay. Dan word

Harlan Coben: Naar huis

Afbeelding
De Amerikaanse thrillerschrijver Harlan Coben behoort tot de grootmeesters van het genre. Hij schreef naast diverse standalones een serie van elf thrillers rond het aansprekende tweetal Myron Bolitar en Windsor Horne Lockwood III, beter bekend als Win. Het meest recente deel uit de serie met de titel “Naar huis” dateert uit 2016 en is hier nog niet besproken. Voor de voorgeschiedenis van het illustere tweetal zie de recensie van “Levenslijn” alhier . Als Win op straat in de buurt van Kings Cross Station in Londen de al tien jaar vermiste Patrick Moore ontwaart, volgt er een gewelddadig incident waarin Win zijn ongelooflijke vechtkunst etaleert. De eveneens tien jaar geleden na ontvoering verdwenen Rhys Baldwin, het jeugdvriendje van Patrick en een neefje van Win, blijft evenwel spoorloos. Myron is intussen met zijn verloofde Terese in New York, maar komt vanzelfsprekend naar Londen om het mysterie samen met Win verder te ontrafelen. Patrick gaat getraumatiseerd naar

Kinderboeken

Afbeelding
Over het nut van lezen en voorlezen voor kinderen