Motorblok


N.B. Dit Kuijpje stamt uit juni 2017

Sinds de pogingen tot kabinetsformatie gaande zijn –23 juni 2017 was volgens de rekenmeesters de honderdste dag! – worden we in de media doodgegooid met motorblokken. Die zijn massief en komen hard aan. Wie het woord in dit verband heeft ge├»ntroduceerd, is niet geheel duidelijk. Maar zoals zo vaak met dit soort “briljante” vondsten, loopt iedereen achter elkaar aan in geslaagde pogingen om niet origineel te zijn. En erover nadenken is not done, om het maar eens in goed Nederlands te zeggen. Zo horen en zien we dus wel tientallen malen per dag, afhankelijk van de mediagevoeligheid, dat het motorblok van VVD, CDA en D’66 verwoede pogingen doet om met hulp van bougies van geheel andere snit aan de praat te geraken.Het is weer een fraai voorbeeld van de kolderitis die het hedendaagse taalgebruik vooral, maar niet alleen, in de media heeft besmet. Het is een chronische ziekte die niet op een zinnige manier te bestrijden valt.
Denk er eens even over na. Een motorblok is een samenstel van onderdelen die nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd met als enig en uitsluitend doel in harmonie energie op zo effici├źnt mogelijke wijze om te zetten in beweging.

Als je dat voor ogen houdt is de conclusie onontkoombaar dat het gebruik van het woord hier nergens op slaat. De drie politieke partijen die volgens de “ingewijden” het motorblok vormen, hebben geenszins de doelstelling van een motorblok zoals hiervoren beschreven. Zij hebben onderling forse meningsverschillen waarvan op dit moment volstrekt onduidelijk is of die overbrugd kunnen worden. Het zoeken naar een vierde coalitiegenoot wekt die indruk, maar of die terecht is…..

Geen enkel zichzelf respecterend automerk zou een dergelijk motorblok onder de motorkap durven plaatsen. Het zou nog veel dramatischer zijn dan de sjoemelsoftware, en onvermijdelijk tot faillissementen in de auto-industrie leiden.
Komen we nog van het politieke begrip “motorblok” af? Vast niet want de een kakelt de ander graag na. We zullen het ermee moeten doen. Des te meer is het hopen dat er binnen afzienbare termijn een kabinet komt. Dan zijn we in die sfeer tenminste weer gevrijwaard van motorblokken van dubieuze kwaliteit. Een zegen voor de liefhebber van technische hoogstandjes. Die ziet het nu allemaal met lede ogen aan.

Reacties