Taalwaan(zin)


Het is een ontwikkeling in de taal die zo ongeveer is begonnen met de discussie over Zwarte Piet. Dit fenomeen werd door een minderheid aangemerkt als het symbool van de slavernij. Daarbij werd vergeten dat de slavernij in de negentiende eeuw formeel werd afgeschaft.

Daarmee was de beer los. Op allerlei terreinen werd naarstig gezocht naar woorden die eigenlijk niet meer kunnen. Argumenten als discriminatie en miskenning vlogen om ieders oren. En zie: de minderheid heeft niet zelden succes.
Waar een dame in Amsterdam volkomen terecht aandacht vroeg voor het vrouwelijke wildplassen bij gebrek aan openbare toiletten, sloeg de discussie direct door. Niet veel later moesten er ineens overal genderneutrale toiletten worden geregeld.

De NS spreekt de “dames en heren” niet meer als zodanig aan. “Beste reizigers” is nu voorgeschreven. Een schoolvoorbeeld van ontmenselijking, als je het vaak genoeg zegt klinkt het afstandelijk, ja zelfs onvriendelijk.
Overigens is het woord “genderneutraal” voor taalpuristen natuurlijk vreselijk. “Gender” is toch echt Engels. Waarom niet “geslachtsneutraal”? Wie het weet mag het zeggen. Vermoedelijk is het om niet al te duidelijk de vinger op de gevoelige plek te leggen. Ojee, dat is ook al een gevaarlijke uitspraak J .

Ondanks het prachtige succes van het Nederlandse damesvoetbalteam heeft het woord “vrouwenvoetbal” een negatieve betekenis. En dat is met veel woorden waaraan de toevoeging “vrouwen” is gedaan. Wordt dat het volgende verbod?

En nu is er weer een nieuwe verbanning. De NOS gaat het gebruik van het woord “blank” zoveel mogelijk vermijden en het woord vervangen door “wit”.
Alsof dat (bijna) synoniemen zijn!!In dit geval is men van mening dat het woord “blank” te superieur klinkt en anderen denigreert. De NRC wijdde er op 26 januari 2018 onder de titel “Schitterend, zacht, licht, rein, doorschijnend, Europees” (dat zijn betekenissen van het woord “blank”) een artikel van twee pagina’s aan. Argumenten voor en tegen kwamen daarin aan de orde.
Het is weer typisch Nederlands: alles moet worden beargumenteerd tot achter de komma En als er een valide tegenargument is in een gevoelige kwestie, verbleken onmiddellijk alle argumenten vóór.
Dan komt er weer een zoveelste opgedrongen gedragsregel, aldus de NRC.

Hoe zal het aflopen met het befaamde lied “Waar de blanke top der duinen schittert in de zonnegloed”?
En een oplossing voor “blanke lak” is wel heel lastig. Overigens is “blank” daar “kleurloos”. En dat kan weer negatief worden uitgelegd.

Reacties