Posts

Posts uit juli, 2018 tonen

Bernard Minier: Schemering

Afbeelding
“Schemering” van de Franse thrillerschrijver Bernard Minier is het vierde deel in een serie met als hoofdpersoon de Franse politiecommandant Martin Servaz. Het lijvige boek (510 bladzijden) begint met een prelude (een opmerkelijke benaming voor wat veelal een proloog wordt genoemd of een naamloze inleiding met spannende trekjes is) waarin de Noorse politie-inspecteur Kirsten Nigaard de nuchtere provinciale politieman Kasper Strand ontmoet. Na een bizarre moord op de jonge vrouw Inger Paulsen in een kerk vindt een arrestatie plaats op een boorplatform van Statoil. Daarbij worden sporen gevonden van de levensgevaarlijke psychopaat Julian Hirtmann, een seriemoordenaar met een opmerkelijke levensloop. Hirtmann is al langere tijd spoorloos. Kirsten gaat naar Frankrijk. Martin Servaz van de Afdeling Zware Misdrijven Toulouse verschijnt ten tonele en wordt na een wilde achtervolging van een verdachte in het hart geschoten. Op wonderbaarlijke wijze blijft hij in leven. Al

Verhaaltjes met een boodschap

Afbeelding
Verhalen van Arnold Lobel niet alleen voor kinderen:

Aforismen

Afbeelding
Het eerste gesproken Kuijpje

Hanneke Chin-A-Fo & Toef Jaeger: Het boekenparadijs

Afbeelding
De opkomst en ondergang van de grootste boekhandelsketen in Nederland. Aldus de ondertitel van het boek “Het boekenparadijs” van de NRC-redacteuren Hanneke Chin-A-Fo en Toef Jaeger. Het verhaal gaat over het grote drama dat zich in boekenland afspeelde in de periode april 2012 tot en met 24 februari 2014. Het boek begint met een proloog met de kop “Eindspel”. Daarin wordt de harde aanvaring beschreven tussen Paul Dumas, de topman van boekhandelsketen Polare, en Hans Willem Cortenraad, de baas van CB (Centraal Boekhuis). Die discussie is niet zonder verwijten over en weer en luidt de ondergang van Polare in. De geschiedenis begint in 2009, als BGN (Boekhandels Groep Nederland) slecht draait. Het is een voorbode van de neergang in boekenland. De omzet in algemene boeken daalt in de periode 2009-2013 van 642 miljoen naar 525 miljoen euro. Met hulp van Audax wordt BGN overgenomen en omgedoopt in Selexyz. Niet lang daarna vindt een uit nood geboren fusie plaats tussen Sele

Dr. E.I. Kipping: Ik taal hier niet naar

Afbeelding
In het maandblad van het Genootschap Onze Taal, nr. 7/8 2018, speelt Kees van Kooten onder zijn alias Dr. E.I. Kipping (weer eens) geniaal met taal.  Met toestemming van het Genootschap én Kees van Kooten hierbij de integrale pennenvrucht. Toen Kees van Kooten onlangs een advertentie las, ontwaakte dr. Kipping, die ten prooi viel aan verwarring. Ik taal hier niet naar Dr. E.I. Kipping - Sneerlandicus Wie, zoals geheel uw onderdanige dienaar, zijn levensloop in een bij voortduring angstwekkender tempo haars weegs voelt spoeden, die zal pogen – via welke mijlpalen zulks althans het vernoemen waard zijn – hieraan gestalte te geven middels een persoonsverbeelding, dewelke in dier voege recht doet wedervaren aan al het hem overkomene, dat deszelfs nabestaanden voor zichzelf mitsgaders de rest hunner levens op een zedelijk en taalkundig referentiekader kunnen bogen. Een boek dus. Maar wat een niet te missen tijd zou het schrijven hiervan mij niet gaan kosten ...

Toni Coppers: Zwerfvuil

Afbeelding
De Vlaming Toni Coppers heeft een serie van tot dusverre veertien thrillers geschreven met als hoofdpersoon de sympathieke en menselijke politievrouw Liese Meerhout, omgeven door een grotendeels vast team van speurders. “Zwerfvuil” (2013) is het zesde deel. Het verhaal speelt zich af in Antwerpen waar op één avond twee moorden worden gepleegd op randfiguren (“marginalen”), namelijk een zwerver en een drugsverslaafde prostituée. Het team van commissaris Liese Meerhout met de hoofdinspecteurs Sofie Jacobs en Michel Masson wordt onder supervisie van de soms nukkige maar rechtvaardige hoofdcommissaris Frank Torfs belast met het onderzoek. Er zijn weinig aanknopingspunten en slechts vage getuigenverklaringen die spreken van een figuur met een cape. Deze wordt in de media gedoopt tot De Schim en meteen aangemerkt als seriemoordenaar. Liese heeft een trauma uit haar verleden dat nog steeds niet geheel is verwerkt. In haar werk is ze een kei, maar privé heeft ze zorgen door h

Karin & Dimitri: Penitenza

Afbeelding
In 2013 baarden Karin Kallenberg en Dimitri Van Hove, kortweg Karin & Dimitri genoemd, groot opzien met hun weergaloze debuut “B.B.”. De recensie ervan is op deze blog te vinden. Pas vijf jaar later is hun tweede thriller verschenen. Waarom het zo lang geduurd heeft laat zich welhaast raden. De boekenwereld heeft een moeilijke periode achter de rug. Vermoedelijk durfden uitgevers het niet aan een buitenbeentje uit te geven uit vrees dat de markt daar niet ontvankelijk voor was. Dat is jammer want “B.B.” was een Bijzonder Boek. Kortelings verscheen “Penitenza” bij Ellessy Crime. In de flaptekst wordt het boek getypeerd als “een spannende misdaadroman over idealen, onrecht en opoffering”. In de proloog staat Johan Jagers voor de Italiaanse rechter en wordt schuldig verklaard. Waaraan blijft duister.  En dan begint het verhaal. Johan gaat met zijn aantrekkelijke vrouw Merel uit Nederland een jaar naar het Italiaanse Florella om daar het beroemde schilderij Penitenza

Boekpresentatie van "Bikkeltje"

Afbeelding
Zaterdagmiddag 14 juli 2018 vond in de fraaie boekhandel Vos & Van der Leer in het centrum van Dordrecht de boekpresentatie plaats van “Bikkeltje” van Ilse Ooms. Mij was de eer te beurt gevallen als redacteur van het boek een korte inleiding te houden. Er waren zeker zestig bezoekers. En mede daardoor was het een geslaagde bijeenkomst. Auteur Ilse Ooms sprak de aanwezigen gloedvol toe en las een passage uit haar boek voor. De signeersessie was zeer succesvol, er was veel belangstelling. De recensie van het boek staat ook op deze blog.

Ilse Ooms: Bikkeltje

Afbeelding
“Als je het liefste krijgt, wat je niet wilde.” Zo luidt de ondertitel van het vandaag verschenen boek “Bikkeltje” van Ilse Ooms.  Zij beschrijft het wel en wee van de zwangerschap en de eerste levensjaren van haar dochter Merle. Al tijdens de zwangerschap wordt duidelijk dat het mis is met het kindje. Er worden afwijkingen zoals schisis geconstateerd die op zich ernstig zijn, maar niet levensbedreigend. Ilse en haar man Patrick besluiten weloverwogen de zwangerschap te voldragen.  Al snel na de geboorte komen meer nog ernstigere problemen naar boven die bij de medische controles gedurende de zwangerschap niet zijn onderkend. Merle is ernstig gehandicapt. Ze heeft het zeldzame Wolf Hirschhorn Syndroom, een chromosomale afwijking. Ze zal niet leren lopen en praten, en ze houdt een ernstige ontwikkelingsachterstand. Dat geeft sombere prognoses voor haar levensverwachting én haar kwaliteit van leven.  De dagen van het gezinnetje staan van meet af aan in het teken v

Boris Dittrich: De waarheid liegen

Afbeelding
Is het moord? Is het een ongeluk? Is het zelfdoding? Als een man in het metrostation Grand Central Terminal bij het perron van lijn 7 door een aanstormende metrotrein wordt doodgereden, zijn dat de vragen die moeten worden beantwoord. In “De waarheid liegen” laat Boris Dittrich haarfijn zien hoe elke getuige een eigen waarneming en perceptie heeft van een gebeurtenis, zeker als dat een traumatische is. De boeiende gesprekken van de auteur met een filosofisch onderlegde schoenpoetser (!) in New York vormen de rode draad in het verhaal. Allereerst wordt het drama beschreven vanuit een persoon die er rechtstreeks bij betrokken is. Daarna worden de waarnemingen van steeds een andere getuige uit het levende tafereel op het metroperron ten tijde van de dramatische gebeurtenis op onderhoudende wijze onder een vergrootglas gelegd. Het verhaal van die getuige begint steeds met datgene wat hij of zij in de aanloop naar het drama buiten het metrostation heeft meegemaakt. Een r

Toni Coppers: Engel

Afbeelding
“Engel” (2009) is het tweede deel in de serie thrillers van Toni Coppers rond Liese Meerhout.  Het verhaal begint met een bizarre scène, als nachtwaker Alain Richaux in het Museum voor Schone Kunsten in Brussel onder een befaamd schilderij een beeldje van een engel aantreft in een plas bloed. Bij het tafereel is een wonderlijke tekst gevoegd: “de lafheid de wreedheid het kwaad”. Liese Meerhout is nog hoofdinspecteur bij de Cel Kunstcriminaliteit. Haar commissaris Mercier is met ziekteverlof, en diens waarnemer Gaetan Lauwers is een uiterst onaangename man die het bloed onder de nagels van zijn ondergeschikten haalt. Liese heeft gemengde contacten met kunsthandelaar Simon de Vere –bekend uit het eerste deel “Niets is ooit”- en Florian Loosdrecht, topman van het museum. Plots ontvangt Liese cryptische boodschappen die afkomstig lijken te zijn van de dader van de “grap” in het museum. Die berichten duiden op te verwachten ernstige delicten. Dan wordt een man vermoord e

Toni Coppers: Niets is ooit

Afbeelding
De serie thrillers van Toni Coppers rond commissaris Liese Meerhout kent inmiddels al veertien delen. Het meest recente deel “De jongen in het graf” kreeg maar liefst de beoordeling briljant. Tijd om ook de oudere boeken uit de reeks te gaan lezen. Het allereerste deel “Niets is ooit” dateert uit 2008. Kunsthandelaar Robert Dechamps komt om het leven bij een auto-ongeluk in Frankrijk. Of is het geen ongeluk? Zijn zoon Simon de Vere die samen met Lara Steels een adviesbureau in kunst heeft, wordt na de crematie van Dechamps op het parkeerterrein van het kerkhof geïntimideerd. Al snel blijkt er te zijn ingebroken in het huis van de overledene. Simon komt in contact met Liese Meerhout, op dat moment hoofdinspecteur bij de Cel Kunstcriminaliteit. Terzelfder tijd wordt de jonge conservator Pierre Gisenga van het Afrikamuseum vermoord. In het onderzoek stuit Liese op de hooghartige inspecteur van Moordzaken Hoogvliet die duidelijk van een andere bloedgroep is. Een uit

Felix Weber: Tot stof

Afbeelding
Tot veler verrassing werd de Gouden Strop in 2017 gewonnen door “Tot stof” van Felix Weber. Een naam, die niemand iets zei. Al snel werd publiek geheim dat het een pseudoniem was waarachter Gauke Andriesse zich verschool. Deze auteur won in 2011 –ook al bij verrassing- de Gouden Strop met “De handen van Kalman Teller”. Het boek begint met een scène waarin hoofdpersoon Siem Coburg medio oktober 1946 luistert naar een verslag op de BBC-radio van de terechtstelling van een aantal oorlogsmisdadigers, onder wie Seyss-Inquart. Siem heeft in de oorlog in het verzet gezeten. Zijn grote liefde Rosa Barto is in de laatste dagen van de oorlog gefusilleerd door de Duitsers. Daarna heeft hij een teruggetrokken leven geleid waarin hij zichzelf schromelijk verwaarloosde. In 1949 vraagt de gehandicapte Groningse boer Tammens de hulp van Coburg. De kleinzoon van Tammens is onder verdachte omstandigheden gestorven in het Norbertusgesticht in het Limburgse plaatsje Wercke. Coburg ondergaa

Nieuwe thriller van Heleen van der Kemp

Afbeelding
Heleen van der Kemp heeft een fraaie serie thrillers op haar naam. Zie de recensie van haar meest recente boek “Bijwerking” op deze blog. Dat dateert van 2015. Het is daarna lang stil geweest rond de schrijfactiviteiten van Heleen. Maar nu is er voor de liefhebbers groot nieuws: in oktober van dit jaar verschijnt haar nieuwe thriller, getiteld “Voor de meisjes”. Het verhaal wordt in de najaarsbrochure van Uitgeverij Cargo als volgt beschreven: “ Anna ontvlucht op jonge leeftijd haar rijke familie. Haar vader Manfred heeft het te druk met zijn eigen leven, stiefbroer Leonard reageert zijn frustraties af op zijn zusje, en haar jongste broer Jean kiest altijd de kant van zijn oudere broer. Dertig jaar later lijken de verhoudingen iets verbeterd: Manfred doet moeite de familieband te herstellen met een maandelijks familiediner, en Anna past regelmatig op bij haar favoriete nichtjes, de dochters van Jean.  Dan wordt Leonard neergeschoten voor zijn huis. Het lijkt het wer