Dr. E.I. Kipping: Ik taal hier niet naar

In het maandblad van het Genootschap Onze Taal, nr. 7/8 2018, speelt Kees van Kooten onder zijn alias Dr. E.I. Kipping (weer eens) geniaal met taal. 
Met toestemming van het Genootschap én Kees van Kooten hierbij de integrale pennenvrucht.


Toen Kees van Kooten onlangs een advertentie las, ontwaakte dr. Kipping, die ten prooi viel aan verwarring.


Ik taal hier niet naar

Dr. E.I. Kipping - SneerlandicusWie, zoals geheel uw onderdanige dienaar, zijn levensloop in een bij voortduring angstwekkender tempo haars weegs voelt spoeden, die zal pogen – via welke mijlpalen zulks althans het vernoemen waard zijn – hieraan gestalte te geven middels een persoonsverbeelding, dewelke in dier voege recht doet wedervaren aan al het hem overkomene, dat deszelfs nabestaanden voor zichzelf mitsgaders de rest hunner levens op een zedelijk en taalkundig referentiekader kunnen bogen. Een boek dus. Maar wat een niet te missen tijd zou het schrijven hiervan mij niet gaan kosten ...

 Edoch! Onlangs werd ik prettig gestoord door een paginagrote advertentie in het opiniemaandblad Vrij Nederland, welks inhoud mij verleidde tot een nieuwsgierige reactie. Indien ik de boodschap van dit commerciële voorstel goed begreep, kwam het erop neer dat ik het schrijven van het door mij bedoelde Bestaansboek kon uitbesteden aan “een professionele schrijver”, die mijn met smeuïge anekdotes gekruide levensverhaal zou gaan optekenen om hiervan vervolgens een heus boekwerk te doen kneden, “in kleur en met harde omslag”.
 Deze her en der opduikende reclameboodschap opent met de aansporing: “Laat het levensverhaal van een dierbare vastleggen door een professionele schrijver”. En de wervende tekst vervolgt:

Hoe het werkt:

1. We sturen u ons welkomstpakket op dat u als cadeau kunt aanbieden
2. We nemen contact op met uw dierbare en koppelen deze zorgvuldig aan een van onze schrijvers
3. Uw dierbare vertelt de schrijver in alle rust over diens leven
4. Zodra uw dierbare de tekst heeft goedgekeurd, ontwerpen en drukken we de boeken in kleur met harde omslag

U zult begrijpen dat ik enkele vraagtekens bij dit kwartet puntloze zinnen meende te moeten plaatsen en derhalve telefonisch contact opnam met de directeur van deze letterkundige organisatie. Na de liefdadige man te hebben verzocht zijn welkomstpakket nog even voor zich te houden, opdat ik het in een eventueel later stadium aan mijzelf cadeau zou kunnen doen, aangezien ik immers mijn eigen Dierbare was, hetgeen de zorgvuldige koppeling aan een van zijn schrijvers een stuk eenvoudiger zou maken, vroeg ik hem of hetgeen onder punt drie 

Er ontstond een hooglopende spraakverwarring rond de vraag om wiens diens het hier ging.

werd geschetst werkelijk mijn taak als dierbare zou zijn en dat ik in dit geval geen idee had wat ik zijn schrijver over diens leven moest vertellen. Werden de rollen aldus niet volledig omgedraaid en het paard, zij het in alle rust, achter de wagen gespannen?
 En wat een tijd zou mij dit niet gaan kosten! Het sprak immers vanzelf dat ik de zorgvuldig aan mij gekoppelde schrijver pas wat zinnigs over zijn leven zou weten te vertellen wanneer hij mij zijn gehele doopceel had gelicht?

 Vervolgens ontstond er een hooglopende spraakverwarring rond de vraag om wiens diens het hier wel niet ging en of ik als mogelijke dierbare uit dien hoofde de professioneel aan mij gekoppelde schrijver van dit instituut, welks beleid het kennelijk was dat het boek welke de schrijver, wier verantwoordelijke directeur ik in alle rust aan de tand hoopte te voelen en wat dies meer zij, enfin. Opgehangen. Met alle gevolgen van dien.
 Mijn advies, welks vrijblijvendheid u duidelijk moge zijn, luidt derhalve: mocht u te dien tijde overwegen het leven dat u heeft afgelegd in kaart te brengen, doe dit dan eigenhandig en blijf uzelf, weshalve, dierbaar!Reacties