Schraalhans is keukenmeester in schrijversland

Onder de titel "Slechts een enkeling leeft van zijn boeken" staat vandaag een artikel van Hanneke Chin-A-Fo en Toef Jaeger in de NRC dat een onthutsend beeld geeft van de financiële verdiensten van schrijvers.Per jaar publiceren gemiddeld 27.000 mensen in Nederland een boek. Een ongelooflijk hoog getal. Het mag dan niet verbazen dat het gros van deze mensen geen stuiver verdient aan de schrijversaspiraties. Maar het blijkt wel héél erg te zijn. Slechts 115 schrijvers haalden de grens van het minimum-inkomen (ruim negentienduizend euro) en van hen kwamen slechts 35 boven het modale inkomen uit.

Dus wie droomt van een schrijverscarrière zal zich moeten realiseren dat het een dagdroom of luchtfietserij is te denken van de pen te kunnen leven. Op die ene uitzondering na dan...

En dan is ook de marketing van het boek steeds belangrijker. De tijd van achteroverleunen is allang voorbij en keert vermoedelijk nooit meer terug.
De boekenmarkt is geen groeimarkt. Als je het mij vraagt, zal de verkoop van boeken helaas alleen maar krimpen. De meest voor de hand liggende oorzaken daarvoor zijn dat de jongeren veel te veel  andere prikkels hebben, en dat men in een overspannen arbeidsmarkt gewoonweg geen tijd meer heeft of wil hebben om nog te lezen naast het met moeite instandhouden van het sociale leven.

Reacties