Mijn top-elf van 2019


In 2019 recenseerde ik tot dusverre 72 boeken. Daarvan kregen elf boeken de maximale waardering en vormden aldus mijn top-elf. Ze komen op één na in beeld.

Reacties