Palindroomdag ?!Een palindroom is volgens Van Dale (2015):

  een woord dat of een zin die van achteren naar voren gelezen kan worden waarbij de betekenis gelijk blijft (bv. parterretrap) of verandert (bv. kolk)
2    getal dat van links naar rechts gelezen hetzelfde is als van rechts naar links gelezen (bv. 2112)

De eerste betekenis heeft vele taalliefhebbers in beweging gebracht waarbij de fantasie nauwelijks grenzen kende. Bijna veertig jaar geleden verscheen het fantastische boek “Opperlandse taal & letterkunde” van Battus (pseudoniem van Hugo Brandt Corstius). Onder ouderen is het boek legendarisch. Tal van vreemdsoortige taalverschijnselen werden erin behandeld, waaronder de/het (het mag allebei) palindroom. Sindsdien is het een sport gebleven om records te vestigen op het terrein van de palindroom, zoals het langste aanvaardbare woord, de langste zin, en zelfs het langste verhaal of gedicht.
Kijk maar eens in Wikipedia op de zoekterm “palindroom”. De gekte is bijna onvoorstelbaar. Eén puntje eruit: het langste palindroomwoord is “koortsmeetsysteemstrook”. Er zijn nog wel langere bedacht, maar die zijn écht betekenisloos.In Wiki wordt zelfs gewag gemaakt van een muzikaal palindroom in de 47e Symfonie in G-majeur van Haydn. Ik heb daar geen verstand van en neem het maar voor zoete koek aan. 
Dichter bij huis is er ook een bekende: “boer daar ligt een kip in het water”. 

De datum van vandaag 2 februari 2020 brengt de cijferfetisjisten in rep en roer. Hij is inmiddels door fundamentalisten al uitgeroepen tot Palindroomdag. Is dat een zinvol idee? Ja en nee, want de volgende Palindroomdagen vallen uiteraard op andere data. Zo komen daar 12022021 en 22022022. Maar oplettendheid is geboden! Dit is de niet-Angelsaksische notatie. Daarmee ligt de spraakverwarring ook op dit onderwerp op de loer. Bij ons is de eerstvolgende 12 februari 2021, maar elders is het 2 december 2021.

De ultieme palindroomdatum hebben we overigens helaas niet mee kunnen maken. Dat was natuurlijk 11111111. Mooier kan het niet, dezelfde cijfers en dezelfde datum in elke notatie. Dat zal nooit meer voorkomen…

Is het zinvol om het hier over te hebben? Ach, het is een nutteloze exercitie, maar die prikkelt wel onschuldig de fantasie. Dus waarom niet?

Van wijlen Hugo Brandt Corstius is deze onsterfelijke uitspraak:

“Dood is een palindroom, maar helaas onomkeerbaar.”

Daar moeten we het maar mee doen.  

Reacties