Lekker boekie

 

Gisteravond was er in het tv-programma “De Vooravond” een hartverwarmend onderwerp voor allen die het lezen een warm hart toedragen. Schrijver Bas Steman vertelde met zijn zoon en enkele van diens vrienden over de oprichting van hun leesclub “Nescio”. Bas en de jongemannen van naar mijn schatting een jaar of zestien, zeventien vertelden met aanstekelijk enthousiasme over hun sterk toegenomen interesse in literatuur nadat vader Steman hen had voorgesteld hun bevindingen bij het lezen van een boek gezamenlijk te delen. Bas heeft het verhaal opgetekend in zijn boek met de grappige titel “Lekker boekie”.Uit de flaptekst:

“Dit is het verhaal van Nescio, een club van niet-lezende pubers voor wie de leeslijst een bron werd van inspiratie, kennis en plezier.”

En inderdaad, de in de studio aanwezige, doodnormale puberende jongens gaven blijk van een bijna ontwapenende, zeer natuurlijke begeestering. Hun onderlinge al goede band was door hun leesclub nog verstevigd en verdiept. Wat wil je nog meer?

Een prachtig en uniek initiatief van Bas Steman dat navolging verdient. Erg leuk was ook de betrokkenheid van Adriaan van Dis bij de start van de leesclub.

Het bewuste deel van de uitzending is hier terug te lezen en te kijken https://www.bnnvara.nl/devooravond/artikelen/boek-bas-steman-lekker-boekie

Het was tussen alle kommer en kwel van alledag een heerlijk stukje televisie!

Reacties