Bertina Mulder: Wisselwerking


De debuutroman “Wisselwerking” van Bertina Mulder is met 197 pagina’s een boek van relatief bescheiden omvang. Maar de schrijfster weet in kort bestek een prachtig verhaal aan de lezer voor te schotelen.
Het boek kent twee verhaallijnen die in eerste instantie ogenschijnlijk geen enkel verband met elkaar hebben. Gaandeweg wordt op aangename wijze duidelijk dat er wel degelijk verband is. Sterker nog, tegen het einde van het boek vloeien de verhaallijnen op fraaie wijze samen, al voelt de oplettende lezer het wel ruim tevoren aankomen. Maar dat is helemaal niet erg, het is een roman en geen thriller.In de proloog doet Arend Ubbink, een van de hoofdpersonages, in 1971 iets waar hij later veel spijt van krijgt. Vijfenveertig jaar na dato speelt dat voorval hem nog steeds parten.
De andere verhaallijn gaat over twee studenten. Sjoerd Koster en Zom (die veel later Thomas Wong blijkt te heten) zijn studievrienden en gezworen kameraden. Zij staan op het punt om af te studeren en bedenken op basis van de opdracht daartoe een gezamenlijk eindproject. Dat wordt een groots buitengebeuren op 3 juni 2016 waarbij velen een rol spelen.
In afwachting van de afloop van de zware operatie van zijn echtgenote Arlette in het ziekenhuis is de begaafde tekenaar Arend, onder meer om de tijd te doden, op die dag bezig met een tekening van het stadhuis die hij iemand cadeau wil geven.
Op een bijzondere manier ontstaat er een verregaande vriendschap tussen Arend en Sjoerd. Uiteindelijk blijkt hun band veel verder te gaan dan zij eerder beseften. Het slot van het verhaal is zeer emotioneel en ontroerend.

Bertina Mulder heeft met “Wisselwerking” een fraaie debuutroman afgeleverd. Haar schrijfstijl is evenwichtig en helder. Korte heldere en krachtige zinnen zonder moeilijke woorden maken het de lezer gemakkelijk. Het taalgebruik van de schrijfster is beeldend waardoor de lezer zich moeiteloos ter plekke waant. En het boek is nagenoeg foutloos.
De belangrijkste karakters zijn goed uitgediept. Vooral Arend is een figuur die tot de verbeelding spreekt. Hij is een wijs man, zoals bijvoorbeeld blijkt uit zijn uitspraak tegen zijn kleinzoon Simon:

“ Geluk is waardevol, Simon. Zo veel mensen zullen het nooit vinden. Sommigen zullen het onderweg weer kwijtraken.”

Een brief die een belangrijke rol speelt in het boek, is met een gevoelige pen fijnbesnaard geschreven. De lezer zal er veel emoties bij ervaren.
Het boek gaat over vriendschap, liefde, vergeving, aftakeling, menselijkheid, eerzucht en nog veel meer.

De cover sluit buitengewoon mooi aan bij de kern van het verhaal en is fraai vormgegeven.
Een minpuntje –dat de waardering van het boek overigens geenszins heeft be├»nvloed- is de ongelukkige kleurstelling van de flaptekst. Die tekst is voor mensen zonder haviksogen slechts met moeite te lezen, en dat moedigt niet aan tot koop. Laat u daar echter niet door ontmoedigen, het boek is zeker een groot lezerspubliek waard.

“Wisselwerking” krijgt vier flonkerende sterren.

Reacties