Gerard Nanne: Op zoek naar Dawid


Gerard Nanne is nog steeds een relatief onbekende schrijver in thrillerland. Dat is opmerkelijk en merkwaardig want het te bespreken boek is maar liefst zijn zestiende (!) thriller.
De vorige was “Mama slaapt” welk boek zeer lezenswaardig was en goed was voor vier kraakheldere sterren.Het verhaal van “Op zoek naar Dawid” begint met de aankomst van de jonge Pool Andrzej Kurek in een hotel in Hoorn. Hij is pas getrouwd met de mooie Elisa die in Polen is achtergebleven in afwachting van zijn verwachte snelle terugkomst. Het loopt echter dramatisch anders. Enkele dagen later wordt het lichaam van Andrzej gevonden in een sloot, hij is met geweld omgebracht.

Het uit het vorige boek bekende rechercheteam, bestaande uit hoofdinspecteur Jillian Blom, de inspecteurs Felix Winner en Paula van Es, en forensisch rechercheur Sjoerd van Tongen, onderzoekt de moord. Het wordt al snel duidelijk met welke missie Andrzej naar Nederland is gekomen. Met dat gegeven als leidraad stuiten de rechercheurs in hun onderzoek op diverse kleurrijke figuren, zoals Cor Bouwman van Euro Jobs, de tuinders Freek Karmans en Frits Westerdorp, de mooie maar verwarde Anne van Heemskerk met haar ex-partner Gerben Polman, en de Poolse geestelijken Josep Szczot en Adrian Sadowski. Elisa komt naar Nederland en loopt de rechercheurs behoorlijk voor de voeten.
Met hulp van de aan het rechercheteam bekende Poolse oud-politieman Boris Wilenski worden duistere zaken in Polen ontrafeld die van belang zijn voor het onderzoek in Nederland. De plot neemt aan het einde van het verhaal een onverwachte wending.

Gerard Nanne heeft een mooie verhalende schrijfstijl. Zijn woordgebruik is helder en overtuigend. Moeizame beeldspraak, complexe zinsbouw en dito woorden komen niet in het boek voor. Er is gepaste aandacht voor de privébeslommeringen van de speurders, in het bijzonder die van Felix Winner. Deze heeft een ingewikkelde lat-relatie met de in Zwitserland wonende Suzie die tot strubbelingen leidt.
Met snelle decorwisselingen en korte hoofdstukken houdt Nanne goed de vaart in het verhaal zonder het de lezer lastig te maken.
Op goed gedoseerde en niet overtrokken wijze zijn enkele zware maatschappelijke thema’s in het boek verweven, zoals de overheersende rol van de katholieke kerk in Polen, vermeend seksueel misbruik van minderjarigen door katholieke geestelijken, transgenderisme en de overschatte tolerantie van de Nederlandse samenleving.
“Op zoek naar Dawid” is een vlot geschreven en lezenswaardige thriller die garant staat voor een aantal uren aangenaam leesgenot.
In vergelijking met het goed geredigeerde vorige boek van Nanne is opvallend dat de eindredacteur van de hier besproken pennenvrucht diverse steekjes heeft laten vallen.
Het verhaal is echter zó goed opgebouwd dat het boek ondanks dit kritiekpunt vier sterren krijgt.

Reacties