Ilse Ooms: Bikkeltje


“Als je het liefste krijgt, wat je niet wilde.” Zo luidt de ondertitel van het vandaag verschenen boek “Bikkeltje” van Ilse Ooms. Zij beschrijft het wel en wee van de zwangerschap en de eerste levensjaren van haar dochter Merle.
Al tijdens de zwangerschap wordt duidelijk dat het mis is met het kindje. Er worden afwijkingen zoals schisis geconstateerd die op zich ernstig zijn, maar niet levensbedreigend. Ilse en haar man Patrick besluiten weloverwogen de zwangerschap te voldragen. 

Al snel na de geboorte komen meer nog ernstigere problemen naar boven die bij de medische controles gedurende de zwangerschap niet zijn onderkend.
Merle is ernstig gehandicapt. Ze heeft het zeldzame Wolf Hirschhorn Syndroom, een chromosomale afwijking. Ze zal niet leren lopen en praten, en ze houdt een ernstige ontwikkelingsachterstand. Dat geeft sombere prognoses voor haar levensverwachting én haar kwaliteit van leven. 

De dagen van het gezinnetje staan van meet af aan in het teken van ziekenhuisopnames, veelvuldige bezoeken aan diverse medisch specialisten en voortdurende spanning doordat Merle vaak erg ziek is. Diverse keren hangt haar leven aan een zijden draadje. Totdat het draadje knapt …

Ilse Ooms heeft in soepele en heldere stijl een zeer indringend en openhartig verhaal geschreven over een moeilijke periode in haar leven en dat van haar echtgenoot en familie. Intieme kwesties worden niet geschuwd en ontroeren de lezer regelmatig op ongekende wijze. 
“Bikkeltje” is een boek over onvoorwaardelijke liefde, verbondenheid, kracht, machteloosheid, vreugdevolle momenten, teleurstellingen en diepe droefenis. 
Het verhaal zal de lezer emotioneel zeer aangrijpen en meermalen tot tranen toe roeren.

Lezers gaan hun eigen problemen relativeren. Zij kunnen zich spiegelen aan dit boek en er kracht uit putten.

Reacties