Gaby Rasters: Julia & Julia


In het als spannende liefdesroman aangeduide boek “Julia & Julia” van Gaby Rasters spelen twee verhaallijnen naast elkaar. In prettig beknopte hoofdstukken komen om en om twee jonge vrouwen in beeld. 
De dove Julia in Perth (Australië) met haar vriend Jake, en de alleenstaande pianolerares Julia in Amsterdam. Beiden hebben de nodige problemen. Julia in Perth wordt geplaagd door dromen met onverklaarbare maar zeer indringende beelden. Julia in Amsterdam was een gevierd concertpianiste, maar is gestopt en pianolerares geworden vanwege mentale problemen. Die zijn opgekomen door een paar vreselijke gebeurtenissen in haar jeugdjaren. Zij leidt een eenzaam leven. Een drietal nieuwe leerlingen onder wie de gedreven Niky, geeft haar nieuwe energie.Beide Julia’s worden slachtoffer van intimidatie en geweld bij hun zoektocht naar de oplossing van problemen uit hun verleden. Daarbij komen enkele merkwaardige personages in beeld die een op zijn zachtst gezegd nogal afwijkende visie hebben op wat goed is voor de mens. In gewoon Nederlands gaat het om psychopaten die rotsvast overtuigd zijn van de maakbaarheid van het menselijk leven. Zij zijn onderdeel van een wijd vertakte criminele organisatie.

“Perfectie is geen kracht, maar juist een teken van zwakte.”

Na vele verwikkelingen komen de verhaallijnen bij elkaar. Het slot is ontroerend en waarlijk tranentrekkend. Voor gevoelige naturen is een doos tissues op dat moment geen overbodige luxe.

Gaby Rasters is zeer productief en heeft inmiddels al zeven boeken op haar naam. “Julia & Julia” is haar zesde. Het zevende “De Lissabon Brieven” verscheen zeer recent terwijl de inkt van het hier besproken boek nauwelijks droog was.

In “Julia & Julia” bewijst Rasters een vlotte pen te hebben. Met consequent gebruik van de tegenwoordige tijd weet ze de lezer snel in het verhaal te trekken. De snelle decorwisselingen zijn gemakkelijk bij te benen, ook al zijn de gebeurtenissen bij tijd en wijle tamelijk heftig. Sommige scènes zijn wel wat minder realistisch en zelfs onwaarschijnlijk maar echt storend is dat niet.

De ervaren thrillerlezer krijgt wel al vrij snel een voorgevoel over de afloop van het verhaal. De kern van de plot wordt voor de oplettende lezer wellicht onbewust (?) tamelijk snel prijsgegeven doch de fraaie slotscènes met veel emoties maken dat meer dan goed. Een opmerkelijke, onverklaarbare gebeurtenis aan het einde laat de lezer in aangename twijfel achter. Het verhaal blijkt inderdaad veeleer een spannende liefdesroman dan een thriller in de traditionele zin.

“Julia & Julia” krijgt drie stevige sterren die staan voor een goed en lezenswaardig boek.

Reacties