Gerard Nanne: Vergelding


Gerard Nanne is een van de productiefste hedendaagse thrillerschrijvers in Nederland. Recentelijk is zijn achttiende thriller verschenen. Maar het gaat uiteraard niet om kwantiteit maar om kwaliteit. En ook die is volop aanwezig in de boeken van Nanne. “Mama slaapt” en “Op zoek naar Dawid” kregen vier sterren, en dat is veelzeggend. Ze staan voor de kwalificatie “zeer goed”.
En dat beloofde veel voor het nieuwe boek “Vergelding”. Belofte maakt schuld, en die heeft Gerard Nanne overtuigend ingelost.Het uit eerdere boeken bekende rechercheteam onder leiding van hoofdinspecteur Jillian Blom met inspecteurs Felix Winner en Paula van Es doet onderzoek naar de brute moord op de 79-jarige vastgoedhandelaar Ad van Berkhoven. Deze is met veertien messteken om het leven gebracht. De moordenaar heeft een opvallend kenmerk achtergelaten. 

De recherche stuit op complexe familieverhoudingen rond het slachtoffer. Diens kinderen Tom en Wilma en pleegkind Erik Bond spelen een belangrijke rol in het verhaal, evenals Ads broer Vincent die hem als mens veroordeelde.
Niet veel later vallen er meer slachtoffers. De modus operandi van de moordenaar is identiek zodat de rechercheurs naarstig op zoek gaan naar dwarsverbanden tussen de slachtoffers. 
Forensisch rechercheur Sjoerd van Tongen, ook al een oude bekende, heeft daarbij belangrijke inbreng. Ook de Officier van Justitie Kevin Smorenberg laat zich niet onbetuigd en geeft op aangename wijze mede sturing aan de opsporing.

Op hun speurtocht belanden Felix Winner en Paula van Es ook in Antwerpen waar zij in een uiterst netelige situatie verzeild raken. De plot blijkt uiteindelijk verrassend. Als de lezer denkt te weten wie de dader is, blijkt het op subtiele wijze toch anders te zijn. Het slotspel wordt fiks beïnvloed door een zwaar maatschappelijk thema.

Door het verhaal heen is er goed gedoseerde aandacht voor de privésituatie van de speurders. In dit boek is dat vooral bij Jillian en haar partner Maarten het geval.

Gerard Nanne heeft een soepele penvoering. Prettig schrijvend in de tegenwoordige tijd weet hij met eenvoudig maar doeltreffend woordgebruik de lezer snel in te palmen. Deze waant zich voortdurend ter plaatse. Met korte hoofdstukken die steeds een decorwisseling inhouden, is het verhaal flexibel doch het kost de lezer geen noemenswaardige inspanning de verhaallijn vast te houden. En dat is een grote verdienste van de schrijver.
De plot lijkt aanvankelijk eenvoudig doch blijkt subtiel te zijn geconstrueerd. De personages in het verhaal zijn mooi opgebouwd.

Kortom, veel lof over de kwaliteit van het verhaal van “Vergelding”. Het is daarom des te spijtiger vast te stellen dat de eindredactie van het boek nogal wat steken heeft laten vallen. Opvallend genoeg was er in het voorgaande boek “Op zoek naar Dawid” al een neergaande tendens in dit opzicht.
Een schrijver als Gerard Nanne verdient beter. Het zeer goede verhaal en de voortreffelijke plot verdienen vier heldere sterren.

Reacties