Lineke Breukel: Boeman


De Nederlandse schrijfster Lineke Breukel woont sinds 2012 met haar gezin in Zweden. Zij heeft diverse romans en thrillers op haar naam, waaronder zelfs twee trilogieën.
Haar nieuwste thriller verscheen in maart 2019 onder de titel “Boeman”. Het boek begint opmerkelijk genoeg met een gedicht over een stalker. Het laatste couplet luidt:

“Verborgen aan de zijlijn van mijn leven
Wacht hij geduldig en observeert.
Een intieme draad werd tussen ons geweven
Door de stalker die mij onzichtbaar begeert.”

Een van de allerlaatste onderwerpen, waarover je een poëtische uiting zou willen doen, dunkt mij. Volgens Wikipedia heeft Lineke Breukel in het verleden last van diverse stalkers gehad. Dat zijn uiterst traumatische ervaringen. Stalkers zijn veelal zware psychopaten en kunnen onwaarschijnlijk ver gaan in hun ziekelijke neigingen. Ook in “Boeman” speelt stalking een grote rol. Mogelijk heeft het schrijven erover therapeutisch effect, getuige het voorwoord.

“Dit boek draag ik op aan alle vrouwen die overlevers zijn geworden, net als ik. Het is een wetenschap dat we sterker zijn dan onze uitdagingen.”

Misdaadjournalist en schrijver Ras Mus doet in Zweden onderzoek naar een nooit opgehelderd mysterie. In een bij het Vikenmeer gelegen dorpje verdwijnt al lange tijd elk jaar op 15 augustus een meisje. Nimmer is er enig motief of spoor gevonden. In het jaar waarin het verhaal zich afspeelt, is het inmiddels 30 augustus en er is nog geen nieuwe verdwijning. Ras Mus wil de achtergrond daarvan onderzoeken, de dader is te laat dit jaar. Hij vreest dat de dader alsnog zal toeslaan. Ras logeert in het dorp bij Britta voor wie hij alras warme gevoelens krijgt die tot zijn vreugde ook worden beantwoord.

De jonge vrouw Raven Winter woont sinds kort samen met de steenrijke psychiater Jonathan Saldner in diens kolossale huis aan het Vikenmeer. Raven heeft een traumatische jeugd gehad waarin vreselijke dingen zijn gebeurd toen ze tien jaar was. De trauma’s blijven haar achtervolgen. Als Jonathan naar een congres in New York is, spelen zich onheilspellende en onverklaarbare verschijnselen af in en om het huis. Raven wordt allengs geobsedeerd door het gevoel te worden gestalkt door degene die haar jeugdtrauma heeft veroorzaakt. De spanning wordt door Breukel knap opgebouwd en steeds verder opgevoerd. Niet alleen voor Raven, maar ook voor de lezer is er geen ontkomen aan. 

Als er in het dorp een dode valt waarbij de plaatselijke onervaren agenten het afdoen als een ongeval, ziet Ras in de omstandigheden dat er wel degelijk opzet in het spel is. De reden moet zijn dat Ras dichtbij de sterke aanwijzing is gekomen voor de oplossing van het mysterie van de verdwijningen.
Spannende gebeurtenissen en scènes volgen elkaar in fiks tempo op. De ontknoping is verrassend maar voor doorgewinterde thrillerlezers niet geheel onverwacht. De nogal breed uitgesponnen slotscène van het verhaal is hier en daar wel erg zwaar aangezet, en niet alles wat er dan plaatsvindt, is even waarschijnlijk en realistisch. Maar spannend blijft het voortdurend.

Lineke Breukel heeft een vaardige penvoering. Haar taalgebruik is soepel, de karakters en de omgeving waarin het verhaal zich afspeelt, zijn levensecht en voelbaar. De lezer waant zich al snel te midden van de gebeurtenissen en voelt daadwerkelijk de spanning die Breukel fraai opbouwt én geduldig vasthoudt. De plot is goed opgebouwd, maar sommige lezers zullen denken dat het verhaal aan het eind wel wat vergezocht is en daarmee uit de bocht vliegt. 
Dat neemt niet weg dat “Boeman” een lezenswaardig boek is dat garant staat voor vele uren vol spanning. Voor lezers die gevoelig zijn voor het verschijnsel stalking is het boek echter minder geschikt.

“Boeman” van Lineke Breukel krijgt drie kraakheldere sterren die staan voor een goed boek.   

Reacties