Daniel Silva: De andere vrouw


Van de imposante serie spionagethrillers rond de Israëlische meesterspion en schilderijenrestaurateur Gabriel Allon zijn tot nu toe acht delen op deze blog besproken. Zij hebben een constante, hoge kwaliteit. Het meest recente was het zeventiende deel “Het huis der spionnen” van eind 2018 dat vier heldere sterren kreeg.
Op 4 juni 2019 verscheen “De andere vrouw”. De mysterieuze, korte proloog van het boek speelt zich af in Moskou in 1974.Aan het begin van het verhaal zijn de plaatsen van handeling onder meer Boedapest en Wenen. Een man met de schuilnaam Heathcliff heeft een merkwaardig verlopende ontmoeting met de knappe Astrid die verregaande gevolgen heeft. De Russische geheim agent Konstantin Kirov wordt als hij op het punt staat om over te lopen van de SVR (de Russische buitenlandse geheime dienst) naar het westen, vrijwel onder de ogen van de Israëlische geheim agent Mikhail Abramov en de ook al uit eerdere boeken bekende Brit Christopher Keller doodgeschoten door een motorrijder die op zijn vlucht van de plaats delict zelf verongelukt. 

De gebeurtenissen doen het vermoeden rijzen dat er een Russische mol actief is binnen de Westerse geheime diensten.
Gabriel Allon wordt te hulp geroepen door MI6. Het hoofd van die dienst Graham Seymour vraagt hem mee te werken aan het ontmaskeren van de mol. Het is aanvankelijk volslagen onduidelijk in welke richting moet worden gezocht. Gabriel verlaat echtgenote Chiara en kinderen Raphael en Irene in Israël en gaat op bezoek bij een mysterieuze vrouw in een dorpje in Zuid-Spanje. Zij, Charlotte Bettencourt, is de schakel in een vanuit het Kremlin opgezette infiltratie van een mol in de top van een westerse geheime dienst die levensgevaarlijke vormen heeft aangenomen. 

Het verhaal vindt zijn oorsprong in de werkelijk bestaan hebbende naar Rusland overgelopen Engelsman Kim Philby. Deze werd in de jaren vijftig door de Russen werd ingezet als mol en bereikte een zeer hoge functie. Na vele intriges werd hij in 1963 ontmaskerd.  
Er ontstaat een adembenemende wedloop tussen Allon c.s. en de Russen die alles in het werk stellen om de ontmaskering van hun mol te voorkomen. Daarbij worden allerlei moderne communicatiemiddelen ingezet, maar ook bot geweld wordt niet geschuwd. Tegen het eind van het verhaal ontstaat grote spanning tussen de oude vrienden Gabriel Allon en Graham Seymour. Het blijft de vraag of hun verhouding weer normaliseert.

In zijn nawoord geeft Daniel Silva een interessante verantwoording van het verhaal. Zijn uitleg over de verderfelijke rol die Poetin speelt in de hedendaagse machtsverhoudingen, is even helder als beklemmend.

“Rusland onder Vladimir Poetin is zowel wraakzuchtig als paranoïde, een gevaarlijke combinatie. Zwak op economisch en demografisch gebied, gebruikt Poetin zijn indrukwekkende inlichtingendiensten en cyberstrijders om zijn macht te vergroten. Wanneer Poetin politieke chaos zaait in West-Europa en probeert een Amerikaanse verkiezing te verstoren en in diskrediet te brengen, put hij overduidelijk uit de oude KGB-tactieken.”

Daniel Silva is een begenadigd schrijver. In de acht eerdere recensies is reeds uitgebreid de loftrompet over zijn boeken gestoken. Daar is weinig nieuws aan toe te voegen. Het verhaal is wederom ijzersterk gecomponeerd en in heldere taal geschreven. De karakters hebben diepgang en de sfeertekeningen zijn voortreffelijk. De plot is mooi bedacht en fraai uitgewerkt.

“De andere vrouw” is alweer een boek van hoge kwaliteit van de hand van Silva en krijgt vier sterren, ofwel een zeer goed boek.

Reacties