Heleen van den Hoven: Het CARPA Complot


De boekpresentatie van de thriller “Het CARPA Complot” van Heleen van den Hoven zou in juni 2019 plaatsvinden in het informatiecentrum over hoogwaterbescherming in Zuid-Holland Het Keringhuis van de Maeslantkering, het sluitstuk van de Deltawerken in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. 
Opmerkelijk genoeg vond Rijkswaterstaat het gebruik van deze locatie niet gepast “gezien de huidige politieke aandacht voor cybersecurity” en wilde de ruimte niet beschikbaar stellen voor dit doel. Wat moet je daar nu van vinden?  
De inhoud van het in maart 2019 verschenen tamelijk schokkende openbare rapport van de Algemene Rekenkamer “Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken” is in feite het hoofdonderwerp van het boek. Op de site van de Rekenkamer staat onder meer het volgende hierover (ter toelichting: “pentesten” staat voor penetratietesten):

“Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht
Tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen kunnen nog beter worden beveiligd tegen cyberaanvallen. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren veel werk verzet en noodzakelijke maatregelen in kaart gebracht om waterkeringen beter te beveiligen. Maar die veiligheidsmaatregelen zijn niet allemaal uitgevoerd. Crisisdocumentatie is verouderd en er worden geen volwaardige pentesten uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat nog niet alle vitale waterwerken rechtstreeks zijn aangesloten op het Security Operations Center (SOC) van Rijkswaterstaat. Hierdoor bestaat het risico dat RWS een cyberaanval niet of te laat detecteert. De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet nog stappen zetten om aan de eigen doelstellingen voor cybersecurity te voldoen.”

Het heeft er alle schijn van dat de niet onbegrijpelijke, maar wel enigszins hypocriet aandoende beslissing van Rijkswaterstaat over de boekpresentatie hierdoor sterk is beïnvloed.In het verhaal van “Het CARPA Complot” spelen drie personen de belangrijkste rollen. De negentienjarige Geus Versluijs die informatica studeert, en zijn veel oudere zus Anja, een kinderboekenschrijfster, vormen een hecht koppel. Het overlijden van hun moeder Geertje heeft hun band nog sterker gemaakt. Anja draagt een zeer beladen geheim met zich mee.

Geus ziet een uitdaging in het oplossen van digitale puzzels die online worden gezet door CARPA 3521. Dit mysterieuze gezelschap van drie opmerkelijke personen lijkt op deze manier sollicitanten te werven die hoogbegaafd zijn op digitaal gebied. De werkelijkheid is echter dat CARPA 3521 duivelse plannen heeft op het vlak van de Nederlandse waterhuishouding en daaraan diep ingrijpende chantagepraktijken verbindt.

“De gedachte dat er een gek aan het hoofd van CARPA zit biedt weinig hoop voor de toekomst. Gekken hebben de loop van de geschiedenis al eerder bepaald.” (blz. 227)

Als Geus plotseling verdwijnt, roept Anja de hulp in van de digitale nerd Quint Ruys van de Wetering, een buitengewoon intelligente jongeman met nogal excentrieke gewoontes. Ook Quint wint al snel de sympathie van de lezer. Hij wordt regelmatig als probleemoplosser ingehuurd door Jafar Massoud van Rijkswaterstaat. Door de criminele handelwijze van CARPA stapelen de problemen zich in hoog tempo op en ontstaat een noodsituatie. Het plan van CARPA is even onverwacht als doortrapt. Alle hens moeten aan dek om het tij te keren. Verschillende interessante personages duiken op en verrijken het verhaal.De ontknoping van de ingenieuze plot is hectisch en daverend, en dreunt bij de lezer wel enige tijd na. De emoties en ontroering in het laatste stukje van het verhaal zullen vervolgens menig lezer bij de keel grijpen en vormen een waardig slot. 

Heleen van den Hoven heeft met het schrijven van “Het CARPA Complot” een grootse prestatie geleverd. Haar schrijfstijl is vlot en zeer toegankelijk. Soepel en beeldend woordgebruik en heerlijk korte hoofdstukken bieden de lezer maximaal leesgenot. De belangrijkste karakters hebben diepgang. Het verhaal is ragfijn gecomponeerd met spanning, actie, boeiende menselijke relaties en een vleugje ontwapenende romantiek, en heeft daarnaast een angstaanjagend realiteitsgehalte. Het is filmisch en meeslepend, de spanningsboog is voortdurend aangespannen maar niet overspannen. 

Het onaangename gevoel over wat er zoal zou kunnen gebeuren zal na verloop van tijd na het lezen van het boek wel weer wegzakken. Maar wat een scenario …
Het laat je niet meer los, en je gaat op een andere manier kijken naar  de veronderstelde veiligheid van de waterwerken van het Deltaplan.

Het is bijna ongelooflijk: dit fenomenale boek is het debuut van Heleen van den Hoven als thrillerschrijfster. Het is van extreem hoge kwaliteit en méér dan zeer goed.
Vijf sterren zijn volkomen verdiend!

Reacties

Een reactie posten