Bertina Mulder: De Veluwse verdwijning


In 2016 maakte Bertina Mulder een ijzersterke entree in de schrijverswereld met haar prachtige, ontroerende roman “Wisselwerking”. Later bleek zij van meer markten thuis want haar tweede boek “De rode magneet” in 2018 was een originele thriller over een bemande missie naar de planeet Mars. Omdat ik mede aan de wieg van dit boek heb mogen staan als sparringpartner van Bertina én als eindredacteur, heb ik niet de euvele moed gehad het te recenseren.

Bertina Mulder heeft een productieve pen. In september 2019 verschijnt alweer haar derde boek. 
De thriller “De Veluwse verdwijning” is vandaag ten doop gehouden in Epe, de woonplaats van de schrijfster. Het verhaal speelt zich goeddeels af in de directe omgeving van Epe doch is allesbehalve een dorps gebeuren. Op de cover wordt het aangeduid als “een misdaadverhaal geïnspireerd op een opvallende rouwadvertentie”.Als de jonge IT-er Teus Vliessen begin mei 2018 terugkomt van een ontspannende wandeltocht over het bekende Pieterpad, treft hij thuis in zijn brievenbus een krant aan van 13 april. Daarin staat tot zijn grote verrassing en treurnis een overlijdensadvertentie van zijn tante Almina, de tweelingzus van zijn overleden moeder. Zij is merkwaardigerwijs volgens de advertentie op de dag van verschijning van de krant overleden, waardoor de berichtgeving nogal opmerkelijk is. 
Als vervolgens blijkt dat oom Elias, de echtgenoot van Almina, korte tijd daarvoor ook is overleden, vraagt Teus zich in gemoede af hoe dit alles heeft kunnen gebeuren zonder dat hij is ingelicht. Hij is namelijk de enige nabestaande van de kinderloze Elias en Almina.

Met zijn nieuwbakken vriendin Babs gaat Teus op onderzoek uit. Hij stuit op diverse verbazingwekkende zaken die veel vraagtekens oproepen. Gesprekken met notaris Schultink en huisarts Gravendijk leveren nauwelijks aanknopingspunten op voor een oplossing van de mysterieuze kwestie. Ook de markante buurvrouw van zijn oom en tante, Hilligje Antvelink, blijkt uiteindelijk niet veel nuttige informatie te kunnen bieden.

In terugblikken in de recente tijd krijgt de lezer een boeiende inkijk in het leven van de echtelieden Elias en Almina vlak voor de dood van Elias. Daarin gaat het, anders dan het beeld dat naar buiten toe wordt opgehouden, bepaaldelijk niet van een leien dakje.

Als rechercheurs Rana Yilmaz en Wijnand de Gooyer zich met de verdwijningszaak gaan bezighouden, ontstaat er een intrigerende wisselwerking tussen de betrokkenen. Ernstige verdenkingen, identiteitsfraude, ragfijne verdachtmakingen, een assertieve serveerster, een niets en niemand ontziende criminele organisatie, hoog-intelligente IT-ers, ethische hackers, een mogelijke moord en vrouwenhandel houden de lezer in de greep. De plot is zeer verrassend, de ontknoping is geheel anders dan wat de lezer daarover gaandeweg gaat denken. Teus haalt halsbrekende toeren uit om de waarheid te achterhalen. Dat lukt uiteindelijk. Het slot van het verhaal is niet alleen emotioneel indringend, maar ook tamelijk ontroerend.

Bertina Mulder heeft een goede, vlotte schrijfstijl. In zorgvuldig gekozen bewoordingen en krachtige zinnen schetst zij alras mooie beelden met veel sfeer en brengt zij de belangrijke karakters met de nodige diepgang tot leven. Het verhaal is goed opgebouwd vanuit een originele invalshoek en heeft een aangename, lange tijd niet te zwaar aangetrokken spanningsboog.

“De Veluwse verdwijning” is zonder meer een boeiend en inhoudrijk verhaal. Erg jammer is dat de eindredactie van het boek vele steken heeft laten vallen. Een schrijfster van het kaliber van Mulder verdient beter.

De waardering van het verhaal als zodanig mag daardoor echter niet wezenlijk worden beïnvloed. Het boek krijgt de classificatie “zeer goed” en krijgt daarmee vier sterren. 

Reacties