Marlen Visser: Noodlot

Na haar lezenswaardige thriller “Meesterdeal” uit 2016 over het maatschappelijke taboe van een liefdesverhouding tussen leraar en leerlinge bleef het althans op boekengebied geruime tijd stil rond Marlen Visser. Intussen was zij wel op diverse aanpalende terreinen naast haar bijna fulltime werkkring actief, ook in lezersland.

Op 10 juni jongstleden verscheen “Noodlot”, vergezeld van een erg leuke internetpresentatie vanuit het huis van de schrijfster. De titel van het boek is kernachtig en treffend gekozen. 


Het verhaal gaat in eerste instantie vooral over de wederwaardigheden van de inwoners van het fictieve dorpje Vierschoten dat zo’n duizend inwoners heeft. Aldaar is de hoofdprijs van de Postcodeloterij gevallen op de enige (of dat realistisch is, is de vraag) postcode in het plaatsje. De gedachte dat er ook dan winnaars en verliezers zijn, brengt journaliste Evy Benders ertoe daar een artikel voor haar krant “Dagblad van het Westen” over te gaan schrijven. 

Een oom van Evy met wie ze al heel lang geen contact heeft gehad, woont in Vierschoten. Ze kan bij hem logeren tijdens haar onderzoek naar de achtergronden van de gebeurtenis in het dorp. Op weg naar het dorp ziet ze een onthutsend tafereel dat haar meteen op scherp zet. Er lijken en blijken in Vierschoten geheimen te bestaan waarover de inwoners zoveel mogelijk zwijgen. Persoonlijke drama’s hebben diepe sporen nagelaten in de dorpsgemeenschap. Er is veel roddel en achterklap, en ook haat en nijd. Veel meer dan je zou verwachten in zo’n kleine plaats. Heeft dat te maken met de gevolgen van de loterijprijs of is er meer aan de hand?

Soms met kunst- en vliegwerk vergaart Evy informatie die onderdeel kan zijn van een boeiend artikel voor de krant. Maar er liggen veel gevoeligheden, en het natrekken van de juistheid van de informatie is niet eenvoudig. Enkele opmerkelijke gebeurtenissen roepen vragen op. Een moord, omkoping, grooming en een persoonlijk lokaas leiden uiteindelijk tot een spannende ontknoping in de vorm van een drietrapsraket waarvan elke trap een wel zeer verrassende wending brengt.

Marlen Visser heeft een soepele pen en een gemakkelijke schrijfstijl. Haar woordgebruik is helder en op een enkele keer na zijn er geen gewrongen metaforen. De karakters worden levensecht zonder dat er sprake is van al te veel diepgang. De hoofdpersoon Evy Benders is een tamelijk na├»eve vrouw die in haar onderzoekswerk vasthoudend is maar in haar persoonlijke emoties enigszins labiel. Spreekwoordelijk is haar reactie na een spontane vrijpartij met een opmerkelijke jongeman. 

Het verhaal begint met enige spanning, daarna kabbelt het voort omdat de focus gericht is op het wel en wee rond de loterijprijs. Overigens is dat deel van het verhaal zeker de moeite waard, het geeft leuke inzichten in enkele psychologische effecten van dit soort prijzen. Daarna komt de spanning terug als Evy probeert de geheimen in het dorp te ontsluieren. De plot is aardig gestructureerd.                          Het figuurlijke vuurwerk dat aan het eind wordt afgestoken, is tot drie keer toe verrassend, ook voor de meer doorgewinterde thrillerlezer. Dat is een compliment waard.

Jammer genoeg heeft de eindredactie van het boek wel wat steekjes laten vallen. Enkele minpuntjes waren te vermijden geweest door een simpel gebruik van Google. Een zeer kritische lezer stoort zich daar lichtelijk aan, maar een en ander wordt goedgemaakt door de vlotheid van het verhaal, de gemakkelijke schrijfstijl en het trio uitsmijters aan het eind. Ook de naam van de plaats waar het zich afspeelt, is creatief gevonden.

“Noodlot” is gewoonweg een lekkere lezenswaardige thriller. Het is meer dan een goed boek maar minder dan een zeer goed boek. Dat leidt tot een waardering van 3,5 ster.   


Reacties