Loes den Hollander: Je bent aan de beurt

 Op 24 oktober 2021 kreeg Loes den Hollander de MAX Gouden Vleermuis, een belangrijke oeuvreprijs in thrillerland. De uitreiking viel nagenoeg samen met de verschijning van haar 27e thriller “Je bent aan de beurt”. Het verhaal draait in hoofdzaak om verpleegkundige Tessa, een aantrekkelijke vrouw van middelbare leeftijd met twee studerende dochters, Iris en Kelly. Haar man Levi is na een vrij liefdeloos huwelijk tamelijk jong plotseling overleden.


Als Tessa de charmante accountant David Westervink ontmoet, denkt ze opnieuw de liefde van haar leven te hebben gevonden. David vertelt haar dat zijn vrouw Josefien is overleden, en palmt Tessa helemaal in. Al snel blijkt dat David niet in zijn eerste leugen is gestikt en dat hij vooral maar niet alleen in seksueel opzicht een gestoorde psychopaat is. Hij is geobsedeerd door handelingen die Tessa helemaal niet wil. Maar daar stoort David zich niet aan, hij speelt vanuit een machtspositie zijn afschuwelijke spelletjes met haar. Als Tessa met hem wil breken, laat hij niet zomaar los. Tessa voelt zich ernstig bedreigd en gaat te rade bij haar afdelingshoofd Paula die haar op het spoor zet van haar zus Amber Liszt die psychiater is.

Die contacten leiden tot allerlei heftige verwikkelingen. David ontmoet in een café twee vrouwen die hem mateloos intrigeren. Het klikt meteen met hen doch er gebeurt met David vervolgens iets heel anders dan hij hoopt en verwacht.

David heeft een broeder in het kwaad in zijn vriend Giel de Marechal die na het einde van zijn relatie met Rafaëlla min of meer dezelfde perversies botviert als hij. Giel ondergaat ongewild een eerste wraakactie en raakt daarvan zodanig uit balans dat hij wel erg verregaande stappen onderneemt.

In haar pogingen om aan verder contact met David te ontkomen ontmoet Tessa wel zéér verrassend een vrouw die zij vervolgens van meet af aan niet echt vertrouwt. Maar op wat er aan schort kan zij de vinger niet leggen. Intussen brengen de gesprekken met psychiater Amber haar diepere inzichten en enige gemoedsrust.

“Wat ons ook verbindt is het ontkennen, zwijgen, bagatelliseren, negeren, wegwuiven en ons schamen. Vooral het schamen drukt op onze schouders en het belet ons rechtop te lopen.”

En terwijl Amber na haar jeugdtrauma een nieuw trauma oploopt bij een nieuwe vriend, lijkt Tessa eindelijk het geluk te vinden. Maar er komen nog vreselijke gebeurtenissen op haar pad.

Loes den Hollander heeft een welhaast unieke schrijfstijl. In beknopte, kernachtige zinnen weet zij in sneltreinvaart beeldende taferelen te ontrollen. Korte hoofdstukken maken het lezen prettig. Dat er regelmatig een wisseling van perspectief plaatsvindt en de gebeurtenissen vanuit een ander personage worden beschreven, voelt zo natuurlijk aan dat het de lezer geen enkele moeite kost in het verhaal te blijven. Sterker nog, het kost erg veel moeite het boek weg te leggen. Veel van de boeken van Loes zijn rasechte pageturners (een woord waarvoor helaas geen aanvaardbaar echt Nederlands synoniem bestaat; pogingen in die richting strandden steeds voortijdig) en ook dit boek is er zo een.

Een licht kritische noot mag niet ontbreken: de schrijfster gebruikt, meer dan in haar eerdere boeken, enigszins platvloerse taal om de seksuele denkwereld van sommige mannen weer te geven. Dat is in zeker opzicht ook nog wel functioneel in het verhaal, maar het had wellicht iets minder gekund.

Een spreekwoordelijk moment deed zich voor op maandag 25 oktober, toen Loes te gast was in het tv-programma “Tijd voor MAX”. Zij had iets verteld over het gedrag van David en vroeg met schalkse blik aan de aan tafel zittende dames wat zij in die omstandigheden met de man zouden willen doen. De gezichtsuitdrukking van presentatrice Martine van Os gaf voor mij duidelijk weer wat ze dacht. Maar ze durfde het begrijpelijkerwijs niet te zeggen …

“Je bent aan de beurt” is wederom een heerlijke thriller met veel vaart die naar mijn gevoel vooral de vrouwelijke lezers zeer zal bevallen. En dat terwijl ik de vraag van Loes of het verhaal niet té manonvriendelijk was, ontkennend heb beantwoord. Er zijn nu eenmaal van die gestoorde figuren.

Het boek is zeer goed en krijgt vier sprankelende sterren.   

Reacties