Marelle Boersma: De lijst

De bibliografie van Marelle Boersma is omvangrijk. Haar eerste thriller dateert uit 2005, en daarna schreef ze ongeveer 25 boeken. Een aantal daarvan las ik (ver) vóór de start van deze blog. Recensies ervan zijn destijds elders gepubliceerd. De bespreking van het ijzersterke “Vals alarm” uit 2011 is kort geleden alsnog hier geplaatst.


Deze maand, september 2023, verscheen de nieuwe thriller van Marelle. Aan “De lijst” liggen waarlijk afschuwelijke gebeurtenissen uit het verleden ten grondslag. De eerste twee zinnen van de in 2023 gesitueerde proloog van “De lijst” zetten direct alle zintuigen op scherp.

“Het terrein waar de lichamen begraven liggen wordt aangeraakt door de laagstaande zon. Mijn hand zoekt de hand van mijn dochter en ik ben dankbaar dat ik op dit moment niet alleen ben.”

Daarna springt het verhaal terug in de tijd naar het jaar 1995 waarin het grootste deel van het boek zich afspeelt. Drie ogenschijnlijk volkomen onafhankelijke personen spelen de hoofdrollen.

Archeologe Erin Reinders, werkzaam bij het bekende museum Naturalis in Leiden, is dan 38 jaar. Zij heeft een relatie met Wim, het stel heeft trouwplannen. Erin is als kind vanuit het buitenland geadopteerd door Astrid en haar man. Ze heeft haar biologische moeder nooit gekend. Haar adoptiemoeder is journaliste en is bezig met een complex onderzoek als ze plotseling onder verdachte omstandigheden overlijdt. Vanaf dat moment heeft Erin het onbestemde gevoel dat ze wordt bedreigd, en dat wordt gaandeweg steeds sterker en concreter.

Dan is er Charlotte Moreau. Zij is patissier in Orléans en staat voor een grote uitdaging in de uitoefening van haar beroep. Die zal bepalend zijn voor haar verdere succes. Charlotte is in haar jonge jaren van huis weggelopen en opgevangen door Sean en Faye. Als die scheiden, wordt haar levensloop daardoor drastisch beïnvloed.

Het derde belangrijke karakter in het verhaal is Max. Hij is een succesvolle couturier in Milaan en is in 1995 43 jaar oud. Max woont in een gebouw waarin ook zijn “hospita” Mimi verblijft. Ze hebben een bijzondere band. Max is bezig met een belangrijk project.

De levensloop van en allerlei gebeurtenissen rond Erin, Charlotte en Max komen in beknopte hoofdstukken voorbij. Gaandeweg blijkt dat de drie iets gemeenschappelijks hebben, en wel iets van ongekende inhoud en omvang. En daarin speelt de lijst een niet te onderschatten rol. Of eigenlijk twee lijsten. Vanwege het gevaar van spoilers wordt daarover hier zelfs geen tipje van de sluier opgelicht. De lezer ontdekke dat zelf.

Erin speelt in het boek de eerste viool. Ze gaat samen met haar collega en leidinggevende Teun ondanks bedreigingen op onderzoek uit en doet daarbij de meest vreselijke ontdekkingen. Die brengen de kwestie die onderwerp is van het verhaal, in een kolkende stroomversnelling.

De slotscène in 2023 is van grote schoonheid en ook zeer ontroerend. Het is een mooi sluitstuk van een indringend verhaal, als fictie opgebouwd rondom echte  gebeurtenissen uit lang vervlogen jaren.

Marelle Boersma is een gelouterde schrijfster. Ze heeft een ijzersterke schrijfstijl. Met soepele pennenstreken weet zij in kernachtige bewoordingen sterke personages, indringende gebeurtenissen en fraaie sfeerbeschrijvingen te scheppen. Eén voorbeeld is een beschrijving van een landschap:

“De smalle wegen die door de glooiende velden leiden. De meren die onverwachts opduiken in het groen. De hoge heggen die de wind moeten tegenhouden afgewisseld met die eeuwige stenen muurtjes. Nadat hij de M6 achter zich heeft gelaten, is het deze leegte die hem diep laat doorademen.”

“De lijst” is een thriller met een fraaie plot. De kern van het verhaal wordt gevormd door daadwerkelijk plaatsgevonden hebbend, weerzinwekkend menselijk handelen met afschuwelijke gevolgen. Daarvan vraag je je af hoe mensen in godsnaam daartoe in staat zijn geweest, en of dat nog steeds gebeurt. In het verhaal wordt mooi vervlochten wat zoiets met mensen doet en tot welke trauma’s het kan leiden.

In een doorwrocht “Nawoord van de auteur” geeft Marelle Boersma interessante, gedocumenteerde toelichting op het realiteitsgehalte van vele zaken in het boek. Het geeft blijk van uitgebreid onderzoek voorafgaand aan het schrijven.

“De lijst” is buitengewoon goed en krijgt vijf sterren. 

 

 

  

Reacties