Containerbegrip


In deze tijd hebben de media een niet te onderschatten invloed op het taalgebruik. De oplettende luisteraar van radio en tv en de lezer van kranten en tijdschriften zal wellicht opvallen dat er af en toe een ware tsunami van modewoorden over de consument wordt uitgestort. Na verloop van enige tijd ebt het weer weg, en soms verdwijnt het zelfs in de vergetelheid.

Een voorbeeld daarvan is het veelvuldige gebruik van het woord “motorblok” in de aanloop naar de laatste kabinetsformatie. Daar hoor je nu niets meer over, behalve in garagebedrijven en soortverwante instanties.  
Daarna kwam er een ander quasi-interessant woord in zwang, namelijk “containerbegrip”. En zoals zo vaak, als het eenmaal is gebezigd, kakelt iedereen die belangrijk gevonden wil worden, het na.
Wat is dat dan wel, een containerbegrip? Heeft het iets te maken met die grote containers, die dagelijks over de weg worden getransporteerd, of met enorm grote zeeschepen die tot publiek vermaak af en toe vastlopen op de rede van Vlissingen, bij het strand van Scheveningen of voor de kust van Texel?

Welnee!

Een containerbegrip is volgens Van Dale een “begrip zonder scherp afgebakende betekenis, waaraan de gebruiker zelf nader invulling kan geven en dat op veel verschillende toestanden, gebeurtenissen of zaken wordt toegepast”.

Daar zijn natuurlijk zonder al te veel fantasie vele voorbeelden van te bedenken.
Ding, zaak, authenticiteit, kwaliteit, inspiratie, concept, verbetering, voldoende, en ga zo maar door.
De aanbeveling van deskundigen luidt steeds: vermijdt containerbegrippen zoveel mogelijk maar gebruik eigen, meer oorspronkelijke woorden met heldere betekenissen. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Wat in ieder geval niet werkt is: als commentator of geïnterviewde woorden steeds maar aanmerken als containerbegrip. Dat boeit niemand echt. Of echt niemand.
Gewoon altijd helder en concreet zijn in je communicatieve uitingen, dat levert de beste resultaten op. Maar gemakkelijk is anders…

Een waarheid als een koe!
Is dat een spreekwoord als containerbegrip? Of is het toch duidelijk?

Reacties