Sander de Hosson: Slotcouplet


Sander de Hosson is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. In zijn werk heeft hij veel te maken met ongeneeslijk zieke patiënten voor wie palliatieve zorg op weg naar het onvermijdelijke einde van groot belang is. Genezen is maar een deel van mijn werk, zegt hij. Hij is veel bezig met de kern van de palliatieve zorg, zijnde het verlichten van ondraaglijke pijn en het bieden van een luisterend en begripvol oor. 
De Hosson heeft een zeer lezenswaardige blog op http://sanderdehosson.webnode.nl , waar via het menu rechtsboven diverse prachtige columns te vinden zijn.In maart 2018 verscheen “Slotcouplet”, waarin ruim vijftig van de columns van De Hosson in boekvorm zijn opgenomen. Het boek beleefde in september 2019 al zijn tiende druk.
Uit het voorwoord:

“Hoe graag ik als arts soms ook anders wil, de dood is een gegeven. Uiteraard streef ik de beste gezondheid van mijn patiënten na, maar als een ziekte de overhand neemt en de laatste fase in zicht komt, besef ik dat die dood geen nederlaag is. Een slechte dood is een nederlaag.”

De columns in het boek zijn stuk voor stuk van een ontroerende schoonheid. Ze zijn heel toegankelijk geschreven in eenvoudige, heldere en treffende taal. Keer op keer wordt de lezer geraakt door de menselijke maat die de schrijver en zijn medewerkers voorbeeldig hanteren in hun toch moeilijke werk.

De eerste column “Slotcouplet” komt als een emotionele mokerslag binnen. Voor een stervende patiënt van pas 32 jaar wordt op diens verzoek nog op diezelfde dag in allerijl een huwelijksceremonie georganiseerd in het ziekenhuis. Bij het lezen van de afloop houdt niemand het droog.

“De coassistent wenkt mij met een betraand gezicht. Samen lopen we weg. We huilen, op de gang. Dat mag een professional natuurlijk vast niet, maar het interesseert ons geen fluit. Diezelfde nacht overlijdt hij. Aan tafel, maar naast zijn vrouw.”

En zo zijn de meeste columns in het boek: vol menselijk drama, maar ook vol liefde en warme belangstelling. Ze leren ons belangrijke lessen over de kernwaarden van het leven.
De columns gaan over vele verschillende situaties rond patiënten wier levenseinde in zicht is. Ook zij leren ons soms wezenlijke dingen over ons bestaan.

Het boek “Slotcouplet” en ook de andere columns van Sander de Hosson bieden dan ook een indringende geestelijke verrijking aan de lezer. Lees het boek niet in één keer uit. Niet alleen mis je dan zeker een aantal pointes, maar ook trekt het een (te) grote wissel op de emoties. Een doos tissues bij het lezen is overigens vrijwel onontbeerlijk. Het boek is waarlijk van buitengewone kwaliteit door de indringende en diep ontroerende verhalen.

Deze recensie eindigt op een wel zeer ongebruikelijke wijze. 
Sander, je bent een kanjer in je vak met je warme menselijke en meelevende benadering. Had iedereen maar zo’n arts!  

Reacties