Ilja Gort: Chateau fatale

Dezer dagen was het al weer vijf jaar geleden dat deze thriller ten doop werd gehouden. Dit boek betekende de geboorte van een nieuw genre, de hilarische thriller. Destijds schreef ik de recensie voor een andere website. Het boek is zó leuk dat het alhier een (her)bespreking verdient.
De titel “Chateau fatale” geeft aan dat het verhaal zich in ieder geval mede afspeelt rond het thema “wijn”.
In de proloog maakt de lezer kennis met de in donker Afrika opgroeiende albinoneger Youssouf ‘Mbassa. De auteur zet direct de toon met soms hilarische passages. Zo is van het vliegtuig waarmee Youssouf uiteindelijk het voor albino’s zeer gevaarlijke Afrika ontvlucht, de volgende karakteristiek te lezen:

“Het was een roestige rammelbak, door piloten wel omschreven als “Een verzameling onderdelen, vliegend in een losse formatie”. “

Twintig jaar later ontmoet de bij Le Figaro werkende journaliste Leonie Fougard bij haar infiltratie in de krakersbeweging met de nogal verregaande naam Juskomort in hachelijke omstandigheden de charmante Serge. Tijdens hun vakantie op Corsica voltrekt zich een drama dat Leonie een levenslang trauma bezorgt.

Inmiddels is Youssouf in sneltreinvaart een grote speler geworden op het criminele vlak in Frankrijk. Vanwege zijn opvallende uiterlijk heeft hij de bijnaam Edelweiss gekregen. Voor zijn activiteiten in de handel in verdovende middelen heeft hij een connectie met drugsmagnaat Don Carlos in Columbia. Tijdens zijn aanwezigheid ter plekke vindt een prachtige ontmaskering van een viertal dieven in de organisatie van Don Carlos plaats.

Edelweiss stort zich ook op de wijnfraude en komt daarbij in contact met Alain Briard die samen met zijn vader Didier een wijngaard exploiteert. De aldaar geproduceerde wijn Chateau Briard is van uitstekende kwaliteit. De knappe jonge vrouwelijke wijnkenner en –inkoper Gala Guéliz weet Alain te bewegen diens hele oogst voor de volgende vijf jaren voor een verdacht hoog bedrag te verkopen aan haar opdrachtgever. Zodra Alains vader het inmiddels op het luxueuze jacht van Edelweiss ondertekende contract leest vermoedt hij dat er sprake is van frauduleuze praktijken. Hij verzoekt Alain dringend het contract ongedaan te maken. Bij zijn pogingen daartoe ontmoet Alain vele problemen.
Bij de turbulente gebeurtenissen is er veel geweld van humoristisch aandoende onwerkelijke proportie. Vele opmerkelijke personages kruisen het pad van Leonie die in haar traumaverwerking inmiddels Alain heeft ontmoet. Zo zijn daar onder meer Casse-Tête, deserteur uit het Vreemdelingenlegioen, Dominique Berthault, pedant gemeenteraadslid van Nice, Philippe Dubernard, loco-burgemeester van Nice, de zigeuner Manouche en de wapenhandelaar Monet.

Ilja Gort heeft een zeer soepel en beeldend taalgebruik. Zijn zinnen zijn als krachtige penseelstreken die de lezer direct te midden van de gebeurtenissen plaatsen. Het verhaal is lichtelijk absurdistisch en het geweld is –veelal opzettelijk- karikaturaal. Het sterk ontwikkelde gevoel voor humor van de schrijver klinkt op aangename en goed gedoseerde wijze door in het boek. Het doet denken aan het opmerkelijke en lezenswaardige “De vrouwenslagerij” van zijn hand. Die associatie wordt versterkt door de merguez-worstjes die in dat boek een prominente rol spelen, en in “Chateau fatale” even voorbijkomen op het menu bij de zigeunerfamilie.

                  Bij de boekpresentatie in 2015 bij de uitgever in Amsterdam

Gort is zelf wijnboer in Frankrijk en kent de handel en wandel in de wijnwereld als geen ander. Daarom is het aardig te zien hoe hij de mogelijkheden van wijnfraude op de korrel neemt. Het versnijden van deze goddelijke drank is immers geen onbekend fenomeen. De regelmatige wijndrinker kan slechts hopen dat zulks in zijn geval niet voorkomt en hij hoge kwaliteit in zijn glas aantreft.

Het verhaal heeft veel vaart en houdt de lezer met zijn veelkleurige karakters en mooie situatieschetsen voortdurend bezig. De afloop is wel enigszins voorspelbaar doch dat kan de pret van het lezen van dit boek nauwelijks drukken.

Vier verdiende sterren voor deze onderkoeld humoristische pageturner.


Reacties