Max van Olden: Het zwarte dossier

Na de voortreffelijke tweede thriller van Max van Olden uit 2017 getiteld "De juiste man" bleef het enige tijd stil. Niet zo vreemd overigens, want de schrijver is fulltime advocaat bij een kantoor in Nijmegen. Op 6 juni 2020 verscheen zijn derde thriller.


In het middelpunt van “Het zwarte dossier” staat de jonge aankomend advocate Riemke Pennings. Zij werkt in haar driejarige stageperiode in de familierechtpraktijk bij het prestigieuze Zuidas-kantoor Lewis Legal. De werkrelatie met haar patroon (mentrix, begeleidster) tevens maatschapslid Margot Meyerbeck verloopt allesbehalve soepel. De spanning tussen beiden wordt versterkt als twee gegronde klachten wegens beroepsfouten tegen Riemke worden ingediend. 

Als het moment nadert waarop de maatschap een besluit moet gaan nemen over een volwaardige indiensttreding van Riemke bij het kantoor, uit Margot daarover haar twijfels. Zij biedt een laatste kans aan Riemke door haar de behandeling van een zogenaamd zwart dossier op te dragen. De jonge advocate wordt zonder enige ondersteuning in het diepe gegooid. Het dossier omvat een uiterst complexe zaak. De cliënt van Lewis General daarin is Sjoerd Tervoort die op zeer opmerkelijke gronden een kort geding wil aanspannen tegen de in de gevangenis zittende Novak Petroviç. Het seniorlid van de maatschap Robert van Berendonk wil Riemke bij aanvang enige steun bieden doch dat wordt op intern-formele gronden door Margot geblokkeerd.

Er is Riemke alles aan gelegen haar werkkring te behouden, niet alleen vanuit haar beroepsmatige eerzucht, maar ook vanwege haar benarde financiële positie. Die is ontstaan door toedoen van haar ex-partner Martijn ten Have, de vader van haar vijfjarige zoon Nils, en behoeft drastische sanering.

Als Riemke én eiser Sjoerd niet ter zitting verschijnen bij het kort geding en vervolgens onbereikbaar blijken, gaan alle alarmbellen af. Er ontwikkelt zich een serie spannende en intrigerende gebeurtenissen met criminele achtergronden. Bij én door de afwezigheid van Riemke krijgen Robert en Margot het in het kantoor aan de stok en dreigt een schisma in de maatschap. Robert neemt daarom “vrijwillig” verlof voor onbepaalde tijd en gaat met Joost, de nieuwe vriend van Riemke, op onderzoek uit. Dat brengt hen in België en Duitsland, maar ook in de donkerste krochten van het internet.

De ontknoping is na vele heftige ontwikkelingen tamelijk daverend.

Max van Olden is zelf advocaat. Hij heeft een vaardige en soepele pen en schrijft gemakkelijk en bijna lichtvoetig over juridisch getinte onderwerpen en de gang van zaken in de advocatenwereld. Zijn schrijfstijl is onberispelijk. Het verhaal is zonder meer boeiend, de karakters van vooral Riemke, Sjoerd, Margot en Robert zijn interessant en goed ontwikkeld. Onderwerpen van velerlei soort worden in het boek aangeroerd, en de verhaallijn is consistent. De intellectuele puzzel die de rode draad in het boek vormt, is goed gevonden maar wel een beetje vergezocht. De onderwerpen met digitale raakvlakken zijn duidelijk met kennis van zaken, al dan niet na voorafgaande research, beschreven. Gelet op de specialisaties van Van Olden in zijn rechtspraktijk mag dat niet verbazen.

De overlevingsdrang van Riemke in extreem moeilijke omstandigheden is bijna onmenselijk. Enkele gebeurtenissen zijn wat minder realistisch, maar geven ook extra spanning aan het verhaal. En de carrièresprong van Riemke zal lezers die thuis zijn in de mores in de zakelijke dienstverlening, enigszins onwaarschijnlijk voorkomen. Maar wellicht kent de schrijver beroepsmatig wel een soortgelijk geval, wie zal het zeggen.

In ieder geval is “Het zwarte dossier” een heerlijke, makkelijk leesbare thriller. De eindredactie is voortreffelijk en een compliment waard.

“Het zwarte dossier” is een zeer goed boek en krijgt vier heldere sterren. 


Reacties