Rachel Caine: Bitter Falls

In 2019 veroverde Rachel Caine vele lezersharten met de intrigerende thriller “Stillhouse Lake”, het eerste deel van een serie van vier. Dankzij de prijzenswaardige voortvarendheid van Karakter Uitgevers werd de serie rond Gwen Proctor snel voortgezet met “Killman Creek” en “Wolfhunter River”. De boeken bleken van een constant hoge kwaliteit. Ze kregen alle drie de kwalificatie “zeer goed”. Reikhalzend keken de fans dan ook uit naar deel vier. Dat verscheen op 17 juni 2020 met als titel “Bitter Falls”.


Als steeds is de hoofdpersoon Gwen Proctor, een vrouw met een buitengewoon roerig verleden. Nadat haar leven in “Stillhouse Lake” op even onverwachte als extreme wijze totaal op zijn kop is gezet, heeft zij samen met dochter Lanny en zoon Connor en haar nieuwe liefde Sam Cade onder zeer hoge, bijna onmenselijke druk getracht hun leven weer zinvolle inhoud te geven. Dat viel door de vreselijke gebeurtenissen uit het verleden niet mee. Hun omgeving en ook vele deels georganiseerde internettrollen blijven proberen hen af te rekenen op misdaden uit het verleden waar zij part noch deel aan hadden. Intimidatie, bedreigingen, geweld en pesterijen zijn aan de orde van de dag.

Gwen werkt inmiddels bij een recherchebureau en doet op verzoek van diens wanhopige moeder Ruth onderzoek naar de verdwijning drie jaar geleden van de toen 21-jarige Remy Landry. Dat lijkt een hopeloze opgave, maar Gwen bijt zich als een terriër vast in de zaak. Na een intelligente speurtocht komt Gwen bij dominee Dean Wallace uit, bij wie zij een spoor vermoedt en vindt richting oplossing van de verdwijning. Intussen ondervinden haar dochter van 16 en zoon van 13 zowel op school als elders problemen van de wijd en zijd bekende misdaden van hun vader. Lanny voert ook nog een gevecht met zichzelf, waarin haar leeftijdsgenote Vee Crockett uit Wolfhunter River een belangrijke rol speelt.

Als een ontvoering tot grote zorgen over het welzijn van enkele naasten leidt, neemt de druk exponentieel toe. De zaak móet in hoog tempo tot een oplossing worden gebracht waarbij twee hoofdlijnen van het verhaal moeten samenkomen. De vasthoudendheid van Gwen werpt uiteindelijk vruchten af in een ontknoping die nogal gewelddadig en lichtelijk onrealistisch is. Maar ja, wat is in deze wereld vol met gekken eigenlijk nog onmogelijk?

Rachel Caine heeft met “Bitter Falls” opnieuw een zeer goed boek afgeleverd. Het is een waardig sluitstuk van de opmerkelijke geschiedenis van Gwen Proctor en haar kinderen, die door een ware hel zijn gegaan. Hun overlevingsinstinct bood meermalen redding. De schrijfstijl van Caine is voortreffelijk. De geestesgesteldheid van de vier hoofdpersonen is op een even toegankelijke als indringende wijze beschreven. De lezer kan zich snel en volledig inleven in hun zielenroerselen, en dat heeft Caine zeer knap gedaan. Het verhaal is steeds boeiend en verslapt geen moment.

Het is uiteraard een kwestie van smaak, maar het slotspel is niet alleen nogal heftig maar vertoont hier en daar wel vage gelijkenis met een enkele andere thriller. Dat doet er niet aan af, dat de serie van Rachel Caine origineel en sterk is. Het verdient aanbeveling de boeken van deze serie in volgorde te lezen. Weliswaar is het denkbaar één ervan als standalone te lezen, maar dan mist de lezer diverse essentialia.

“Bitter Falls” is van dezelfde hoge kwaliteit als zijn voorgangers. Het is derhalve een zeer goed boek en verdient vier krachtig stralende sterren. Dat zouden er zelfs meer geweest zijn als het slot wat minder clichématige aspecten zou hebben gehad.

Lezen dus die serie!!   

 

 


Reacties