Stelligheid

De betekenis van de titel van dit Kuijpje is volgens Van Dale (2015):

1.     "Beslistheid of stellige uitlating"

De stelligheid waarmee beweringen worden gedaan, speelt in het dagelijkse leven soms onbewust maar vaak bewust een grote rol. Meestal klopt het wel, of is het de moeite niet waard de juistheid van de bewering te onderzoeken. Maar het is ook wel eens anders. Een waar gebeurd verhaal.Er moest bij ons in het buitenlicht dat vanaf schemer tot ochtendgloren automatisch brandt, een niet echt bijzondere spaarlamp vervangen worden. Dus ging ik gisteren met de nagenoeg kapotte (hij knipperde voortdurend zoals wij vrijdagavond laat bij thuiskomst zagen) lamp naar een bouwmarkt waarvan kiesheidshalve de naam niet wordt genoemd. Als hint voor de aandachtige lezer geldt dat de naam een letter uit het Griekse alfabet is die hoogstwaarschijnlijk de naamgever van deze onderneming niet voor ogen stond. Hij zal eerder hebben gedacht aan de betekenis “een naar sterkte, intensiteit enz. geordende reeks”.

Als technische leek vroeg ik aan een tamelijk jeugdige medewerker hulp bij de keuze van de lamp. In het vak lag iets dat erop leek, maar zeker? De jongeman bekeek de oude lamp en zei dat de nieuwe niet dezelfde eigenschappen had. Weliswaar was het ook 9 Watt, maar waar de oude lamp volgens hem 827 lumen lichtsterkte had, was dat bij de gekozen nieuwe 600. Toen ik zei dat dat nogal een verschil was, beaamde hij dat met grote stelligheid. En nee, zo’n lamp met 827 lumen hebben we niet.

Dan maar naar een lampenspeciaalzaak negen kilometer verderop. Daar bleek de wachttijd bij de informatiebalie waar je zoiets moest vragen, voor mij bijna een half uur. Mijn beurt duurde vervolgens ongeveer één minuut. “Nee meneer, die hebben we niet. Ik kan hem bestellen, dan duurt het twee weken. U kunt misschien beter op internet kijken.” Dus weer verloren tijd. Wat nu? Er was nog één mogelijkheid in mijn woonplaats, een andere bouwmarkt met een naam die een synoniem is van “klus”.

Daar aangekomen vond ik in het vak exact dezelfde lamp als bij de eerste bouwmarkt. Nog maar eens vragen dan maar, wie weet. De medewerker van deze bouwmarkt hoefde niet eens te kijken, hij loste het technische mysterie in een oogwenk op uit het hoofd. Met grote stelligheid sprak hij meteen: “Meneer, dat getal van 827 is de code van de kleur van het licht. Dit is dezelfde als uw oude lamp.” Ik viel even stil, en dat gebeurt niet vaak. Toen ik mezelf had hervonden, vroeg ik of hij het zeker wist. “Natuurlijk, meneer, anders zou ik het niet zeggen.”, klonk het stellig.

Deze gebeurtenis kostte niet alleen ruim een halve middag, maar gaf ook een levenswijsheid mee. Vertrouw niet altijd op stellige uitspraken van anderen, zeker niet als je ze door eigen onkunde niet kunt verifiëren. Maar de stelligheid van de laatste spreker was dan weer verfrissend. Hij heeft ons gered want het bleek gewoon de juiste lamp te zijn!

Reacties