Mick en John

Als bijlage bij het recentelijk verschenen eenmansschrift “De Vos nr. 29” ontvangt de abonnee een verhaal van twintig pagina’s van de hand van Guido Devos. Het draagt de titel “Het verborgen leven van Mick en John”. Lezers die de veelzijdigheid en de muzikaliteit van Guido kennen of vermoeden, kunnen wellicht al bedenken welke personen met die titel worden bedoeld.Ik zal dat hier verklappen. Het gaat om poplegendes Mick Jagger en John Lennon. Rondom een hopelijk fictieve gebeurtenis in de nabije toekomst schiep  Guido een fraai gecomponeerd verhaal over enkele bijzonderheden en nukken van de Stone en de Beatle. Meer zeg ik er niet over, dat zou het komende uitbundige leesplezier bederven.

De vaardige pen van stilist Guido Devos staat garant voor puur leesgenot. Het gaat hier slechts om een argument ten overvloede om een abonnement op “De Vos”  te nemen. Gewoon doen!  

 

Reacties