A.L. Snijders: Tat Tvam Asi

Vele malen is op deze blog aandacht geschonken aan het werk van A.L. Snijders. De uitvinder en grootmeester van het Zeer Korte Verhaal overleed op 7 juni 2021 tijdens het schrijven van zijn laatste ZKV. Zie dit korte gedenkstukje.

Bij zijn leven verscheen de bundel “Tat Tvam Asi” met 332 zkv’s uit de jaren 2019 en 2020. Zoals steeds is het een fraai uitgegeven bundel van netto 628 pagina’s puur leesgenot. Op 7 juni 2021 schreef ik dat het boek klaarlag ter lezing.


Meer dan twee jaar heb ik ervan genoten. De verhalen lenen zich er geenszins voor in groten getale achter elkaar gelezen te worden. Alleen al vanwege de diversiteit van de onderwerpen is dat onbegonnen werk, en ook onverantwoord. Om ten volle te kunnen genieten van de onvergankelijke schoonheid van de zkv’s moet je die zeer gedoseerd tot je nemen.

Een tot op de draad versleten cliché luidt: goede wijn behoeft geen krans. En dat is bij dit boek direct de kernachtige samenvatting van het gebodene.

Het boek is een fraaie verzameling van unieke observaties van Snijders. De variëteit in de onderwerpen is ongekend. Vaak hebben ze al dan niet ogenschijnlijk een hoog realiteitsgehalte, maar soms blijft onduidelijk in hoeverre er fictie meespeelt.

Voor de liefhebbers van Snijders –en dat zijn er veel- is dit boek niet te versmaden. Een gedetailleerde bespreking is een onmogelijke opgave. In deze vlog las ik “Testrit”, een van de fraaie verhalen uit de bundel voor. “Tat Tvam Asi” is van buitengewone kwaliteit.

En inmiddels is er nog een postuum sluitstuk. Recentelijk bracht AFdH Uitgevers de laatste zkv’s en een keuze uit de brieven van Snijders uit onder de titel “Oh the world Ah the world”. Ik kreeg het gisteren op mijn verjaardag van mijn lief. Het ligt klaar ter lezing, en die gaat wederom zorgvuldig gebeuren. U hoort nog van mij, maar dat kan dus nog wel even duren.


De dag voor zijn overlijden was Snijders zoals elke zondag nog te horen op Radio NPO4. Het korte gesprekje met Niels Heithuis voorafgaand aan het voorlezen van het zkv "Stoa", was volkomen onbedoeld van apocalyptische aard. Luister en huiver: https://www.nporadio4.nl/fragmenten/de-ochtend/6e67733e-e903-406b-9736-ae23724e9f2a/2021-06-03-zkv-met-al-snijders 

De slotwoorden van Snijders snijden bij zijn bewonderaars door merg en been:'

"Als je niet bestaat, kun je niet door de mand vallen."


      

Reacties