Mike van Holsteijn: Van nog wat en alles


Mike van Holsteijn studeert Nederlands in Utrecht en werkt parttime (veelal op de zaterdag) bij boekhandel Hyperion in Zwijndrecht.
In 2018 zag een alleraardigst boekje van zijn hand het levenslicht. Het heet “Van nog wat en alles” en heeft als ondertitel “Verhalen, gedichten en hersenspinsels van een mompelende millennial”.In effectief 120 bladzijden op klein formaat komen soms grote gedachten tevoorschijn. Het boekje is een aangename mengeling van lichtvoetige woordgrappen, mooie gedichten en niet zelden diepgaande korte verhalen. 
Mooi geschreven essays als “Blind zicht”, “Ieder nadeel”, “Hou me vast” en “Het laatste kind” geven blijk van een rijke fantasie over onder meer belangrijke maatschappelijke thema’s maar ook de menselijke hang naar liefde. De gedichten zijn nu eens inhoudsrijk en dan weer welhaast humoristisch. Vooral “De zonsopgang” is daar een mooi voorbeeld van. Met toestemming van de auteur geciteerd:

DE ZONSOPGANG
Hoe de zon zijn kop opsteekt
Onder witte wolken rijzend
En de hemel in pracht bevlamt
Als wild woekerend oranjerood

Een kracht die de wereld belicht
Zonder gezicht op ons richt
Het schept ons het zicht
Waar ik nu over dicht

Maar ik zie niks;
Er staat een flat voor

Mike heeft een aangename schrijfstijl met een goede woordkeus. Het boekje is gewoonweg lezenswaardig voor iedereen omdat het een grote variatie in onderwerpen heeft. Omdat er geen rode draad in zit, leent het zich uitstekend om af en toe even een stukje te lezen.

Het boekje kost € 7,95 en is verkrijgbaar bij boekhandel Hyperion in Zwijndrecht en via de website van Mike van Holsteijn https://mjvanholsteijn.nl/van-nog-wat-en-alles/Van harte aanbevolen!

Reacties