Gert-Jan van den Bemd: Branco & Julia

De roman “Na de val” van Gert-Jan van den Bemd uit 2019 bleek een zeer goed boek. Met spanning werd dan ook uitgekeken naar de volgende roman van zijn hand. Kan hij het hoge niveau vasthouden? Het antwoord op die vraag is na lezing van het deze maand (mei 2022) verschenen “Branco & Julia” zonder meer bevestigend.


Het verhaal begint met een zeer korte mysterieuze proloog waarvan de betekenis de aandachtige lezer aan het eind van het boek duidelijk wordt. Branco is een curiosa- en antiekhandelaar in Lissabon. Hij heeft scheikunde gestudeerd, maar zijn loopbaan als leraar leed om zwaarwegende redenen al snel schipbreuk. Branco blijkt een rasechte handelaar. Op de rommelmarkt van Lissabon, de Feira da Ladra, weet hij niet zelden bijzondere stukken voor een habbekrats op de kop te tikken en daar bij doorverkoop zeer veel geld mee te verdienen. Bij zijn bezoeken aan de markt bedient hij zich sluw van een vermomming als armoedzaaier.

Julia is schilder en ook naaktmodel bij de kunstenaar en tekenleraar Valério. De twee houden er een nogal losse moraal op na. Bij een toevallige ontmoeting tussen Branco en Julia op de markt ontdekt Julia in een doos met vele oude foto’s twee prenten die haar inspiratie zullen geven voor nieuwe schilderijen. Op de foto’s staat, zoals de cover van het boek toont, een elegante jonge vrouw. Maar Branco kaapt de doos met alle andere foto’s voor haar neus weg. Hij heeft het plan opgevat een roman te schrijven over het leven van de vrouw op de foto’s en wil alles weten over haar achtergronden. Hij ontdekt al snel haar naam en geboortejaar, en gaat op zoek naar meer wetenswaardigheden.

Julia maakt vanuit de beeltenissen twee prachtige schilderijen van de dame in kwestie. Valério ruikt geld en werpt zich op als haar agent. Hij weet de interesse van een galerie voor Julia’s werk te wekken. Dan ontstaan er door een bijzonder voorval op originele wijze parallelle belangen bij Branco en Julia. Ze ondernemen met Valério een reis door Frankrijk teneinde meer over de vrouw op de foto’s te achterhalen. En dat lukt op aparte wijze bijna tot in detail.

Het verhaal eindigt met enkele onverwachte wendingen. Branco vertoont plotseling een opmerkelijke zelfreflectie. En er ontstaat een bijzonder verbond tussen enkele personages.

Gert-Jan van den Bemd heeft een zeer goede schrijfstijl, zo bleek al bij het lezen van “Na de val”. Zijn woordgebruik is helder, gepolijst en beeldend. In korte hoofdstukken beschrijft hij op onderhoudende wijze afwisselend de gebeurtenissen vanuit het oogpunt van Branco en dan weer van Julia. De belangrijkste personages zijn aansprekend en boeiend. Het verhaal is ontsproten aan een origineel gegeven en herbergt diverse menselijke en relationele thema’s. Van den Bemd is een stilist van formaat en slaagt er volledig in een mooi opgebouwd verhaal te vertellen. Het kost de lezer geen enkele moeite om bij de les te blijven.

“Branco & Julia” is een originele roman waarin vanuit een ogenschijnlijk eenvoudig gegeven diverse thema’s op soepele en natuurlijke wijze zijn verweven. Het boek is zonder meer een aanrader en krijgt vier flonkerende sterren, behorende bij de kwalificatie “zeer goed”.   


Reacties