Mikaela Bley: Sterf voor mij

Het Scandinavische areaal aan thrillerschrijvers lijkt wel bijna onuitputtelijk. Met het op 5 januari 2023 verschenen “Sterf voor mij” kwam de Zweedse schrijfster Mikaela Bley (bij mij) in beeld. Zij heeft overigens al een serie van vier thrillers op haar naam met als centrale persoon de misdaadverslaggeefster Ellen Tamm.


“Sterf voor mij” is het eerste deel van een nieuwe serie rond inspecteur Henrik (Henke) Hedin. In zijn jonge jaren is hij profvoetballer op hoog niveau geweest, waarbij hij de bijnaam The Killer heeft gekregen vanwege zijn harde acties op het veld. Hij is nu een van de beste Zweedse onderzoekers van misdaden en werkt in dit verhaal samen met Leia Kaplan, voor wier schoonheid Henrik niet ongevoelig is. Plaats van handeling is Malmö, waarnaartoe Hedin vanuit Stockholm is overgeplaatst om bijzondere redenen. Politiechef Gabriella Lind is een dame met het hart op de juiste plaats, maar ook met haar op de tanden.

In de mysterieuze proloog komt een vrouw ten tonele die zich in een verhoor bevindt. Dat gaat over iemand die verdronken is.

Caroline en Gustav Jovanovic leiden met hun twee dochters Astrid en Wilma in 2020 een ogenschijnlijk gelukkig leven. Ze hebben alles wat hun hartje begeert. Caroline is zwanger van hun derde kind. Gustav is grootaandeelhouder van het online-gokbedrijf Game-On. Hij is een telg uit een criminele familie, doch stelt alles in het werk om zijn verwanten te mijden. Het gezin baadt in luxe, doch er verschijnen donkere wolken.

Als Gustav op zijn werk in Kopenhagen wordt gebeld door politieagente Maria Strand barst de bom. Zij vertelt hem dat Caroline en de beide kinderen spoorloos zijn verdwenen. Het lijkt erop dat ze zijn ontvoerd. De beklagenswaardige situatie van Caroline wordt vrij snel duidelijk in de hoofdstukken vanuit haar perspectief. Die worden afgewisseld met hoofdstukken vanuit het oogpunt van Gustav, The Killer (Henrik Hedin) en enkele malen Birgitta, de moeder van Caroline. Naast financiële perikelen in het bedrijf van Gustav waarbij zijn neef Asif betrokken is, ontwikkelt zich een boeiend relaas met verdenkingen, leugens en bedrog. Psychologische aspecten van het handelen van diverse betrokkenen spelen een belangrijke rol. Na verloop van tijd richt het zoeklicht zich op een verdachte, doch dat onderdeel neemt een onverwachte wending.

Gustav heeft dubieuze antecedenten en is een bijzonder lastige man. Hij is zeer overtuigd van zichzelf en dat hindert de onderzoekers Henrik en Leia in hoge mate. In een van de vele verhoren van Gustav wordt Henrik daarmee geconfronteerd en zegt dan geïrriteerd:

“Zoals ik al zei, bepaal ik welke vragen ik stel en jij beantwoordt die naar waarheid. Ik neem namelijk aan dat we hetzelfde willen, en dat is je dochters vinden.”

Caroline blijkt ook van alles verborgen te hebben. De echtelieden doen wat dat betreft niet voor elkaar onder. Hedin en Kaplan hebben grote moeite de juiste sporen te vinden.

“Henrik weet dat hij bekendstaat vanwege zijn intuïtie, die in principe altijd juist is en een uitstekende onderzoeker van hem heeft gemaakt. Hij heeft het maar zelden zo bij het verkeerde eind gehad als in deze zaak.”

De bewijzen tegen de vermeende dader stapelen zich op tot immense hoogte. Maar het verhaal lijkt te eindigen in een gerechtelijke dwaling van extreem formaat. Of eindigt het boek met een bijzonder intrigerende cliffhanger?

Mikaela Bley heeft met dit boek een fenomenale thriller geschreven. De schrijfstijl is voortreffelijk, vloeiend en beeldend. Mede door de korte hoofdstukken vanuit voortdurend wisselende perspectieven krijgt het verhaal een grote vaart. Wat er nu precies is gebeurd, blijft bijna tot het einde een raadsel, ook voor doorgewinterde thrillerlezers. De wending aan het slot is buitengewoon knap bedacht en vernieuwend. De spanning is onderhuids steeds aanwezig, en de karakters zijn uitstekend ontwikkeld. Superlatieven voor dit boek schieten tekort. Lees het!!

“Sterf voor mij” is een thriller van de buitencategorie en verdient vijf stralende sterren. 

 

            

Reacties