Helge Bonset: Stoppen of verstoppen?

Het Literaire Juweeltje van mei 2023 biedt drie korte verhalen van Helge Bonset. Deze schrijver was tot zijn pensionering vakdidacticus Nederlands en leerplanontwikkelaar bij SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Naast diverse vaktechnische boeken en artikelen publiceerde hij verhalen in verschillende media. In 2017 verscheen van zijn hand de verhalenbundel “Nijlpaard op Loosdrecht”.


De drie verhalen in dit Juweeltje zijn zonder meer geslaagd. Vooral het titelverhaal van het boekje “Stoppen of verstoppen?” is zeer de moeite van het lezen waard. Het gaat over een echtpaar dat in omvangrijke hoeveelheden alcoholhoudende dranken consumeert. De echtelieden proberen dat op wel heel aparte wijze voor elkaar verborgen te houden. Maar of dat lukt?

Ook dit Literaire Juweeltje verdient een plaats op de leestafel. Van harte aanbevolen!

Reacties