Het leesjaar 2021

In het jaar 2021 heb ik 55 boeken gelezen en gerecenseerd. Waren dat in voorgaande jaren in hoofdzaak thrillers, dit jaar was het een aanzienlijk breder palet. De kwaliteit van de gelezen boeken was hoog. Slechts enkele boeken heb ik voortijdig terzijde gelegd. En als ik een boek niet uitlees, volgt er vanzelfsprekend geen recensie.

In de 55 recensies werden maar liefst elf maal de maximale vijf sterren toegekend. Dat is opmerkelijk veel. De verklaring voor deze hoge score ligt vooral in het feit dat ik de te lezen boeken tevoren zelf selecteer. In navolging van de parafrase van Goethes “het leven is te kort voor slechte wijn” waarin het woord “wijn” wordt vervangen door “boeken”, kies ik als recensieboeken louter voor boeken waarvan veel leesgenot kan worden verwacht. Daarbij behoud ik me altijd het recht voor een boek niet uit te lezen als het me onverhoopt niet bevalt.


Aldus ontstaat de volgende erelijst voor 2021, in chronologische leesvolgorde:

·        Toni Coppers: De moord op Arno Linter

·        Koen Strobbe: Nachtschuim

·        Eddie Jaku: De gelukkigste man ter wereld

·        Kim Moelands: Schaduwleven

·        Anya Niewierra: De Camino

·        Rudy Soetewey: De opdrachtgever

·        Carlos Ruiz Zafón: Stad der nevelen

·        Nelly De Keye: Narcisme

·        Helena Merriman: Tunnel 29

·        Maarten Biesheuvel: Schip in dok

·        Hjorth Rosenfeldt: De oogst

Binnen deze lijst geen rangorde, het zijn allemaal boeken van de buitencategorie met acht prachtige verhalen, één fraaie bundel met verhalen van Maarten Biesheuvel, één ongelooflijk mooie, postuum verschenen  verhalenbundel van Zafón en één steengoede verhandeling (over narcisme). Het is onmogelijk hieruit een verantwoorde selectie van een top drie of vijf te maken.

Aan alle schrijvers in deze lijst een groot compliment voor hun prachtige en onderhoudende werk. Maar evenzeer lof aan alle andere auteurs wier werk dit jaar hier een recensie haalde. Zij droegen in belangrijke mate bij tot een wederom  zeer geslaagd leesjaar.

 

Reacties