Posts

Lars Kepler: Jager

Afbeelding
Zojuist is "Lazarus", de nieuwe thriller van Lars Kepler verschenen. Als inleiding op de binnenkort hier te verschijnen recensie plaats ik nu de recensie uit 2017 van het voorlaatste boek van dit duo.


Het Zweedse echtpaar Ahndoril-Coelho heeft een ijzersterke serie thrillers neergezet met als hoofdpersoon de aansprekende politieman Joona Linna en de geheim agente Saga Bauer. “Jager” is het zesde deel in de serie waarvan de delen overigens prima zelfstandig te lezen zijn. De lezer mist dan wel de ontwikkeling van de hoofdpersonages doch dat is te overkomen. “Hypnose” (3*), “Contract” (4*), “Getuige” (5*), “Slaap” (5*) en “Stalker” (4*) gingen aan het nu te bespreken boek vooraf.


Het verhaal begint met een scène waarin de luxe callgirl Sofia Stefansson bij haar beroepsmatige bezoek aan een hooggeplaatste politicus door deze in een door haar ongewenste positie wordt gelokt. In benarde omstandigheden wordt zij gered door een mysterieuze moordlustige man. Dan komt de bloedmooie agente…

Spoilers bederven de pret

Afbeelding
Bij het schrijven van een boekrecensie is naast onderbouwing van het oordeel bovenal het vermijden van spoilers is een van de belangrijkste spelregels. Het is een kwestie van respect voor ...


Reynildis van Ditzhuyzen: Hoe hoort het eigenlijk?

Afbeelding
In 1939 verscheen de eerste druk van “Hoe hoort het eigenlijk?” van Amy Groskamp-ten Have. Het boek werd een klassieker over omgangsvormen in de brede zin des woords. De ouderen onder ons zijn niet zelden grootgebracht met (een deel van) de inhoud van deze handleiding van betamelijk gedrag. Het boek sierde menig boekenkast en kwam daar bij tijd en wijle ook uit.
Dit jaar kwam de tweeënveertigste (!) druk uit, de derde door historica en publiciste Reynildis van Ditzhuyzen herziene uitgave. Het boek draagt thans de ondertitel “De Dikke Ditz”.

Op vele gebieden worden de “voorschriften” voor de omgang met anderen beschreven. Etiquette en kinderen, omgang in het dagelijkse leven, schriftelijke en mondelinge communicatie, kleding, gastvrijheid, aan tafel, officiële gebeurtenissen en formaliteiten, protocol en onderscheidingen, en omgang met buitenlanders zijn de hoofdcategorieën in het boek.
Talloze wetenswaardigheden komen voorbij, sommige bekend en vanzelfsprekend, andere minder bekend, e…

Hoe hoort het eigenlijk?

Afbeelding
Omgangsvormen zijn van alle tijden. In Nederland verscheen in 1939 "Hoe hoort het eigenlijk?" van Amy Groskamp-ten Have, hét standaardwerk op dit gebied. Uiteraard zijn omgangsvormen continu in (veelal bescheiden) beweging door de verschuivende normen, waarden en gebruiken.
Ook het standaardwerk schuift mee. Het boek beleeft dit jaar maar liefst zijn tweeënveertigste druk in de derde herziene uitgave.

Alex Boogers: Lang leve de lezer

Afbeelding
In zijn boekje “Lang leve de lezer” beschrijft Alex Boogers op welhaast gepassioneerde wijze waarom de hedendaagse jongeren steeds minder boeken lezen. Zijn manifest of schotschrift is interessant in zijn analyse, en uit dien hoofde zeker lezenswaardig. 
Met name de aanloop van het betoog vergt nogal wat concentratie en begrip van de lezer, en is daarmee in zoverre mijns inziens nu juist geen doeltreffend pleidooi om te gaan lezen. De eerste hoofdstukken zijn taai maar met enig doorzettingsvermogen krijgt de volhoudende lezer wel degelijk interessante vergezichten voorgeschoteld.


Verderop wordt de verteltrant soepeler en is het dóórlezen prettig. Zo zien we:
“De mens is vooral een individualist en keert zich slechts tot een groep als hij denkt dat hij die nodig heeft om een gemeenschappelijk doel te bereiken.”
Dit lijkt een nog (te) nobele beschrijving. Heden ten dage heeft het er alle schijn van dat nog slechts het individuele belang telt. In de quote hierboven zou “gemeenschappelijk…

Hilde Vandermeeren: De toeschouwers

Afbeelding
Het bericht dat er een luisterboek zal verschijnen van dit boek, brengt me ertoe de recensie uit 2015 alsnog hier te plaatsen.


In “De toeschouwers” uit 2014 is webdesigner Marion Hartog een van de belangrijkste karakters. Zij is bedreven in kickboksen en deelt die hobby met haar vriendin Dana. De jonge dochter Chavi van Dana is licht getint; zij is verwekt door een Egyptenaar die “even vergeten was dat hij thuis een gezin had”.Als Dana tegen het begin van het nieuwe schooljaar op zakenreis naar Japan moet, zal Chavi twee weken in de weekends bij Marion logeren. Marion krijgt dan ongewild tevens de niet eenvoudige taak Chavi voor haar eerste schooljaar in het voortgezet onderwijs onder te brengen in het prestigieuze internaat Schillergymnasium.
Aldaar vieren de intriges hoogtij. De wat oudere lerares Marleen Vandeweghe heeft het regelmatig aan de stok met de treiterende collega Johan Devriendt. Schooldirecteur Erwin Muyters en zijn vazallen Gilles Ramus, Bart Moens en Constance Bizet…

Damen & Vandermeeren: Rusteloos

Afbeelding
De Vlaamse schrijfster Hilde Vandermeeren heeft een indrukwekkende bibliografie. Na vele kinderboeken schreef zij zes thrillers van hoge kwaliteit. In de recensie van haar “Pas op voor de buren” is daarover te lezen. Toen werd aangekondigd dat Hilde een samenwerking aanging met de befaamde Belgische strafrechtadvocaat Walter Damen voor het creëren van een trilogie, waren de verwachtingen als vanzelfsprekend hooggespannen.


Recentelijk verscheen het eerste deel “Rusteloos”. Hoofdpersoon Kirsten Hartogs is in 2000 op tienjarige leeftijd in haar woonplaats Ramskapelle getuige van de moord op haar oppas. Haar vader is drie jaar eerder verongelukt in Portugal, waarna Kirsten een bijzondere gewoonte heeft ontwikkeld. Ze gaat rechten studeren in Portugal en is bij het begin van het verhaal werkzaam als aankomend strafrechtadvocaat bij het kantoor Fontes & Associados in Lissabon. Ze woont samen met haar partner Tomás en heeft een moeizame relatie met haar schoonmoeder Graciette.
Dan krijg…