Posts

Charles den Tex: Verloren vrouw

Afbeelding
De nieuwe thriller “Verloren vrouw” van Charles den Tex begint met een moeizaam verlopend verhoor door de rechercheurs Walten en Jonse van Huibert Bilderman, lid van de raad van bestuur van de Compile Data Defense Groep. De vragen gaan over de heer Da Silva met wie kennelijk iets is gebeurd. Vooralsnog blijft onduidelijk wat. De verhoorsessies lopen vervolgens als een rode draad door het verhaal.


Luc Beaumann, een man met vele gezichten, vindt ’s nachts op straat de bewusteloze Djenna, een mooie jonge vrouw die blijkbaar gedrogeerd en beroofd is. Hij neemt haar mee naar huis en begint daarmee aan een avontuur waarvan het verloop en de afloop onoverzienbaar zijn.
Sem en Rafiek zijn twee doortrapte en ontspoorde jongemannen met sterke aanleg voor criminele gedachten en activiteiten. In opdracht van de louche Berry Fak stelen zij een smartphone die voor de opdrachtgever van die diefstal vanwege de inhoud een grote waarde lijkt te hebben. Complicaties zijn er al snel omdat de aankomende…

Charles den Tex: Bot

Afbeelding
Kort geleden verscheen de nieuwe thriller van Charles den Tex getiteld "Verloren vrouw". De recensie ervan verschijnt zeer binnenkort. Eerst even de herinnering aan zijn vorige boek laten herleven:

Charles den Tex is een van de grootmeesters onder de Nederlandse thrillerauteurs. Hij won maar liefst driemaal de prestigieuze Gouden Strop. Vooral maar niet alleen “Cel” (2008, Gouden Strop) en “De vriend” (2012) zijn zeer lezenswaardig.
Na “De erfgenaam” in 2013 bleef het rond Den Tex enige tijd stil op thrillergebied. In 2016 verscheen zijn volgende thriller.Anders dan de lezer zou verwachten ziet de titel “Bot” niet op een platvis of een onderdeel van een skelet doch op een computerprogramma dat als een robot het internet afspeurt. Het woord heeft in deze betekenis overigens de gedrukte Dikke Van Dale nog niet gehaald. Het verhaal kent evenals onder meer “Cel” en “De vriend” diverse elementen uit de digitale wereld. Laptops, internet en digitaal denken spelen een belangrijke…

Ferdinand von Schirach: De zaak Collini

Afbeelding
Het verhaal van “De zaak Collini” van Ferdinand von Schirach begint op nogal klinische wijze. De in Duitsland wonende Italiaanse fabrieksarbeider Fabrizio Collini zoekt in een hotel de grootindustrieel Meyer op die hij in koelen bloede om het leven brengt en vervolgens vol opgekropte woede verminkt. De gebeurtenis is gruwelijk doch toch vrij beschaafd beschreven.
Collini wordt op eigen aangifte opgepakt en bekent direct zijn daad ten overstaan van onderzoeksrechter K√∂hler en hoofdofficier van justitie Reimers. Zijn motief blijft volstrekt duister, hij laat daarover niets los. Collini krijgt de jonge advocaat Caspar Leinen toegewezen. Deze heeft het gevoel van meet af aan voor een verloren zaak te strijden. Dat gevoel wordt nog versterkt als hij de degens blijkt te moeten gaan kruisen met de geslepen en zeer ervaren advocaat Mattinger van de onderneming van het slachtoffer. Het verhaal maakt dan een uitstapje naar de jeugd van Caspar, diens vriend Philipp en Philipps zus Johanna. Na een…

Rachel Caine: Killman Creek

Afbeelding
Na het eerste deel “Stillhouse Lake” van de thrillertrilogie van Rachel Caine verscheen in september 2019 het vervolg daarop met als titel “Killman Creek”. Het eerste boek eindigde met een daverende cliffhanger waarop het tweede deel naadloos voortborduurt.


Het verhaal start met het onrustbarende gegeven dat seriemoordenaar Melvin Royal uit de gevangenis is ontsnapt. Hij is volkomen gewetenloos en gewelddadig en heeft afschuwelijke halsmisdaden gepleegd. Zijn ex-echtgenote Gina heeft uit bittere noodzaak een nieuwe identiteit aangenomen en luistert naar de naam Gwen Proctor. Zij is met haar beide kinderen Connor en Lanny (ook nieuwe namen) ondergedoken om te ontkomen aan het spervuur van ellendige boodschappen aan haar adres als ware zij het hulpje geweest van een bij toeval ontmaskerde seriemoordenaar.
Nu Melvin onbedoeld weer vrij is en voor de politie ongrijpbaar (b)lijkt, voelt Gwen zich begrijpelijkerwijs bedreigd en opgejaagd, maar ze is ook vastbesloten Melvin desnoods zelf t…

Een messcherpe date

Afbeelding
Lucy Kuijpers -inderdaad, mijn echtgenote- schreef in het kader van een spannende-verhalenwedstrijd voor amateurs het volgende korte verhaal, dat maximaal 3000 woorden mocht tellen. Het werden er 2994.

Mara kijkt voor de zoveelste keer op haar smartphone. Geen nieuwe berichten. Facebook bekijkt ze niet meer. Ze heeft moeite met de verhalen die iedereen plaatst. Zij zou haar persoonlijke zaken nooit zo etaleren. Het is twee dagen voor Kerstmis. Een paar dagen geleden heeft ze tot haar teleurstelling van haar twee dochters gehoord dat die met de kerstdagen op stap gaan met hun vader Rob. Heel vervelend dat zo kort tevoren te horen, echt weer een streek van Rob. Maar die teleurstelling was al snel verdwenen toen Jack haar appte dat hij de kerstdagen graag met haar zou willen doorbrengen. Bij hem wordt er verbouwd en hij vraagt of het daarom bij haar kan. Natuurlijk wil ze niets liever dan die dagen bij Jack zijn, maar bij haar thuis? Dat betekent dat ze moet koken. Een eenvoudige maaltij…

Stefan Brijs: Post voor mevrouw Bromley

Afbeelding
Mijmerend over gelezen boeken kwam dit boek ineens terug in mijn gedachten. De recensie hieronder dateert uit lang vervlogen tijden, maar het verhaal is onvergankelijk.
In zijn schitterende boek "Post voor mevrouw Bromley" beschrijft Stefan Brijs het leven van de in Londen wonende John Patterson tijdens de Eerste Wereldoorlog. John komt uit een arbeidersmilieu. Zijn vader is een toegewijd postbode en heeft zich na het overlijden van zijn echtgenote ten tijde van de geboorte van John toegelegd op het verzamelen van boeken.
John is bevriend met Mark Bromley en min of meer heimelijk verliefd op diens zus Mary die zijn schuchtere avances niet echt afwijst maar er ook niet serieus op ingaat. Dan breekt WO I uit op het continent. Engeland raakt in heftige beroering en vreest een aanval van de Duitsers. Alle mannen worden aangespoord om dienst te nemen in het leger. Mark Bromley doet dat direct en probeert John daarin mee te krijgen. Die wil echter doorgaan met zijn studie Engels aa…

Toni Coppers: Messias

Afbeelding
Deze maand verscheen de maar liefst zeventiende thriller van Toni Coppers met als middelpunt de nog steeds aansprekende Antwerpse commissaris van politie Liese Meerhout. Zonder uitzondering zijn de boeken uit deze serie van zeer hoog niveau. Is dat opnieuw het geval met “Messias”?


Schoonmaakster Yvonne Verduyckt van de Sint-Walburgiskerk in Antwerpen doet tijdens haar werk een gruwelijke ontdekking. Pastoor Danny Molenaar hangt in de kerk dood aan het kruis. Hij is op vreselijke wijze omgebracht. Het vertrouwde team politiemensen van Moordzaken met naast Liese Meerhout de hoofdinspecteurs Michel Masson en Nouredinne Naybet, en inspecteur Laurent Vandenberghe staat voor een zware taak. Molenaar was van onbesproken gedrag en concrete aanwijzingen over de achtergronden van de misdaad ontbreken.
Terwijl enkele vage sporen worden onderzocht en enkele personen met lichtelijk verdacht gedrag opduiken, vinden er meer moorden plaats, die alle lijken te zijn gerelateerd aan religie.  In beeld …